Ogłoszenia

Foto:
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 5 minut

Ogłoszenia

Ogłoszenia na usługi edukacyjne, szkoleniowe, doradcze

19.09.2017 zapytanie ofertowe 16/E/2017 recenzje: branża leśnictwo

Protokół z wyboru eksperta, który przygotuje recenzje do materiałów edukacyjnych z branży: leśnictwo (27.09.2017)

Załącznik nr 1
a) recenzja e-zasobu
b) recenzja zawodu
c) recenzja kwalifikacji
d) recenzja modułu
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 4 - Wzór życiorysu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zaangażowaniu godzinowym w realizację projektów finansowanych ze środków EFS

19.09.2017 zapytanie ofertowe 15/E/2017 recenzje: branża pszczelarstwo

Protokół z wyboru eksperta, który przygotuje recenzje do materiałów edukacyjnych z branży: pszczelarstwo (27.09.2017)

Załącznik nr 1
a) recenzja e-zasobu
b) recenzja zawodu
c) recenzja kwalifikacji
d) recenzja modułu
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 4 - Wzór życiorysu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zaangażowaniu godzinowym w realizację projektów finansowanych ze środków EFS

18.08.2017 zapytanie ofertowe 14/E/2017 recenzje: branża pszczelarstwo

Postępowanie nierozstrzygnięte - brak ofert (25.08.2017)
Protokół

Załącznik nr 1
a) recenzja e-zasobu
b) recenzja zawodu
c) recenzja kwalifikacji
d) recenzja modułu
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 4 - Wzór życiorysu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zaangażowaniu godzinowym w realizację projektów finansowanych ze środków EFS

07.08.2017 Zapyatnie ofertowe 13/E/2017 recenzje: branża pszczelarstwo

Postępowanie nierozstrzygnięte - brak ofert (18.08.2017)
Protokół

Załącznik nr 1
a) recenzja e-zasobu
b) recenzja zawodu
c) recenzja kwalifikacji
d) recenzja modułu
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 4 - Wzór życiorysu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zaangażowaniu godzinowym w realizację projektów finansowanych ze środków EFS

31.07.2018 Zapytanie ofertowe 12/E/2017 branża: weterynaria

Protokół z wyboru eksperta który przygotuje materiały edukacyjne dla branży wterynaria, technik weterynarii (9.08.2017)

Załącznik nr 1 Kwalifikacje wyodrębnione dla zawodu
Załącznik nr 2 Przykładowe opracowanie modułu
Załącznik nr 3 Opis pomocniczy do wykonania elementów modułu
Formularz ofertowy, załączniki 4,5,6,7,8,10
Załącznik nr 9 Wzór umowy

27.07.2018 Zapytanie ofertowe 11/E/2017 branża: ogrodnictwo

Protokół z wyboru eksperta który przygotuje materiały edukacyjne dla branży ogrodniczej, technik architektury krajobrazu (7.08.2017)

Załącznik nr 1 Kwalifikacje wyodrębnione dla zawodu
Załącznik nr 2 Przykładowe opracowanie modułu
Załącznik nr 3 Opis pomocniczy do wykonania elementów modułu
Formularz ofertowy, załączniki 4,5,6,7,8,10
Załącznik nr 9 Wzór umowy

13.06.2017 Zapytanie ofertowe 10/E/2017 recenzje: branża - Florystyka

Protokół z wyboru eksperta, który przygotuje recenzje do materiałów edukacyjnych z branży: florystyka (21.06.2017)

Załącznik nr 1
a) recenzja e-zasobu
b) recenzja zawodu
c) recenzja kwalifikacji
d) recenzja modułu
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 4 - Wzór życiorysu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zaangażowaniu godzinowym w realizację projektów finansowanych ze środków EFS  

7.06.2017 Zapytanie ofertowe nr 9/E/2017 recenzje: branża - Rolnictwo

Protokół z wyboru eksperta, który przygotuje recenzje do materiałów edukacyjnych z branży: rolnictwo (16.06.2017)

Załącznik nr 1
a) recenzja e-zasobu
b) recenzja zawodu
c) recenzja kwalifikacji
d) recenzja modułu
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 4 - Wzór życiorysu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zaangażowaniu godzinowym w realizację projektów finansowanych ze środków EFS  

 31.03.2017 zapytanie ofertowe nr 8/E/2017 branża: leśnictwo

Protokół z wyboru eksperta który przygotuje materiały edukacyjne dla branży leśnictwo (10.04.2017)

Załącznik nr 1 Kwalifikacje wyodrębnione dla zawodu
Załącznik nr 2 Przykładowe opracowanie modułu
Załącznik nr 3 Opis pomocniczy do wykonania elementów modułu
Formularz ofertowy, załączniki 4,5,6,7,8,10
Załącznik nr 9 Wzór umowy

31.03.2017 zapytanie ofertowe nr 7/E/2017 branża: pszczelarstwo

Protokół z wyboru eksperta który przygotuje materiały edukacyjne dla branży pszczelarstwo (10.04.2017)

Załącznik nr 1 Kwalifikacje wyodrębnione dla zawodu
Załącznik nr 2 Przykładowe opracowanie modułu
Załącznik nr 3 Opis pomocniczy do wykonania elementów modułu
Formularz ofertowy, załączniki 4,5,6,7,8,10
Załącznik nr 9 Wzór umowy

15.03.2017 zapytanie ofertowe nr 6/E/2017 branża: leśnictwo

Postępowanie nierozstrzygnięte - brak ofert spełniających kryteria (29.03.2017)
Protokół

Załącznik nr 1 Kwalifikacje wyodrębnione dla zawodu
Załącznik nr 2 Przykładowe opracowanie modułu
Załącznik nr 3 Opis pomocniczy do wykonania elementów modułu
Formularz ofertowy, załączniki 4,5,6,7,8,10
Załącznik nr 9 Wzór umowy

15.03.2017 zapytanie ofertowe nr 5/E/2017 branża: pszczelarstwo

Postępowanie nierozstrzygnięte - brak ofert spełniających kryteria (29.03.2017)
Protokół

Załącznik nr 1 Kwalifikacje wyodrębnione dla zawodu
Załącznik nr 2 Przykładowe opracowanie modułu
Załącznik nr 3 Opis pomocniczy do wykonania elementów modułu
Formularz ofertowy, załączniki 4,5,6,7,8,10
Załącznik nr 9 Wzór umowy

21.02.2017 zapytanie ofertowe nr 4/E/2017 branża: florystyka

Postępowanie nierozstrzygnięte - brak ofert (1.03.2017)
Protokół

Załącznik nr 1 Kwalifikacje wyodrębnione dla zawodu: florysta
Załącznik nr 2 Przykładowe opracowanie modułu
Załącznik nr 3 Opis pomocniczy do wykonania elementów modułu
Formularz ofertowy, załączniki 4,5,6,7,8,10
Załącznik nr 9 Wzór umowy

21.02.2017 zapytanie ofertowe nr 3/E/2017 branża: rolnictwo

Postępowanie rozstrzygięte
Protokół z wyboru eksperta, który przygotuje materiały edukacyjne dla branży rolnictwo (1.03.2017)

Załącznik nr 1 Kwalifikacje wyodrębnione dla zawodów: rolnik, technik rolnik, technik agrobiznesu oraz opis zawodów
Załącznik nr 2 Przykładowe opracowanie modułu
Załącznik nr 3 Opis pomocniczy do wykonania elementów modułu
Formularz ofertowy, załączniki 4,5,6,7,8,10
Załącznik nr 9 Wzór umowy

10.02.2017 zapytanie ofertowe nr 2/E/2017 branża: florystyka

Postępowanie unieważnione.
Uzasadnienie: W zapytaniu ofertowym podano błędną datę składania ofert


Załącznik nr 1 Kwalifikacje wyodrębnione dla zawodu: florysta
Załącznik nr 2 Przykładowe opracowanie modułu
Załącznik nr 3 Opis pomocniczy do wykonania elementów modułu
Formularz ofertowy, załączniki 4,5,6,7,8,10
Załącznik nr 9 Wzór umowy

10.02.2017 zapytanie ofertowe nr 1/E/2017 branża: rolnictwo

Postępowanie unieważnione.
W zapytaniu ofertowym podano błędną datę składania ofert


Załącznik nr 1 Kwalifikacje wyodrębnione dla zawodu: rolnik, technik rolnik, technik agrobiznesu oraz opis zawodów
Załącznik nr 2 Przykładowe opracowanie modułu
Załącznik nr 3 Opis pomocniczy do wykonania elementów modułu
Formularz ofertowy, załączniki 4,5,6,7,8,10
Załącznik nr 9 Wzór umowy

Ogłoszenia -promocja

11.10.2010 ogłoszenie promocja

18.10.2010 ogłoszenie promocja

08.11.2010 ogłsozenie promocja

04.11.2011 ogłoszenie promocja

05.11.2012 ogłoszenie promocja

10.12.2012 ogłoszenie promocja

 

sprzątanie

10.09.2010 ogłoszenie Płock

10.09.2010 ogłoszenie Siedlce

10.09.2010 ogłoszenie Warszawa

04.09.2011 ogłoszenie Siedlce

07.04.2014 ogłoszenie Warszawa

 

inne:

20.07.2017 Zapytanie ofertowe 1/KSOW/2017/FDPA

28.07.2017 Protokół z otwarcia ofert
28.07.2017 Protokół w wyboru wykonawcy

Załącznik nr 1 - Lista dystrybucyjna
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 3 - Wykaz usług
Załącznik nr 4 - Wzór umowy

11.01.2017 zapytanie ofertowe

23.01.2017 protokół z otwarcia ofert

25.01.2017 protokół z wyboru ofert