11.07.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KSOW/2019 - DOSTARCZENIE PUBLIKACJI

11.07.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KSOW/2019 - DOSTARCZENIE PUBLIKACJI

02.11.2021
1 minutę czytania

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAWY TOWARU W POSTACI DWÓCH PUBLIKACJI

Opis: ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCEGO w postępowaniu na: Dostawę towaru w postaci dwóch publikacji:
  1. Publikacji w formie monografii pt. „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa”
  2. Publikacji w formie broszury „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa”
finansowanych w ramach operacji „Wdrażanie Dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa” na podstawie Umowy nr KSOW/3/2019/027 na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Ogłoszenie i załączniki
  Załącznik nr 1 - Umowa Pobierz
  Załącznik nr 2 - Formularz oferty Pobierz
  Załącznik nr 3 - Opis doświadczenia i Wykaz usług Pobierz
  Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań Pobierz
  Załącznik nr 5 - RODO Informacja dla Wnioskodawcy Pobierz
  ZAŁĄCZNIK NR 6 – Informacja dla oferenta/wykonawcy dot. danych osobowych Pobierz
Protokoły:
  Protokół z otwarcia ofert z dn. 19.07.2019 Pobierz
  Protokół z wyboru wykonawcy z dn. 19.07.2019 Pobierz

Poprzedni artykuł Następny artykuł