Koncepcja rozwoju

Wybierz zawartość:

Fotorelacja z konferencji ogólnokrajowej “Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”, 11 marca, Warszawa

Prezentacje z konferencji ogólnokrajowej w Warszawie “Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”

Materiały z konferencji ogólnokrajowej w Warszawie “Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Szanse, wyzwania, koncepcja rozwoju”

Materiały z konsultacji na poziomie krajowym

Fotorelacja z konferencji “Przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju” 24 lutego, Wrocław

Materiały z konferencji regionalnej we Wrocławiu “Przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju”

Fotorelacja z konferencji “Przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju” 17 lutego, Radom

Materiały z konferencji regionalnej w Radomiu “Przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju”

Fotorelacja z konferencji “Przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju” 12 lutego, Toruń

Materiały z konferencji regionalnej w Toruniu “Przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju”

Fotorelacja z konferencji “Przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju” 10 lutego, Kraków

Materiały z konferencji regionalnej w Krakowie “Przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju”

Fotorelacja z konferencji “Przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju” 3 lutego, Poznań

Materiały z konferencji regionalnej w Poznaniu “Przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju”

Fotorelacja z konferencji “Przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju” 29 stycznia, Lublin

Materiały z konferencji regionalnej w Lublinie “Przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju”

Materiały z konferencji regionalnych “Przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju”

Koncepcja systemowego wparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich