Archiwum ogłoszeń

Archiwum ogłoszeń

22.02.2022
8 minut czytania

29.11.2017 Zapytanie ofertowe 24/E/2017 branża: geologia

Postępowanie nierozstrzygnięte - oferta znacznie przekroczyła budżet
Protokół z postępowania do zapytania 24/E/2017
 (7.12.2017)

Załącznik nr 1 Kwalifikacje wyodrębnione dla zawodu
Załącznik nr 2a Przykładowe opracowanie modułu
Załącznik nr 2b Przykładowe opracowanie ćwiczeń
Załącznik nr 3 Opis pomocniczy do wykonania elementów modułu
Formularz ofertowy, załączniki 4,5,6,7,8,10
Załącznik nr 9 Wzór umowy
Załącznik nr 11a Formularz do opracowania modułu
Załącznik nr 11b Formularz do opracowania ćwiczeń
Załącznik nr 11c Formularz do opracowania słownika

23.11.2017 Zapytanie ofertowe 23/E/2017 branża: rybactwo śródlądowe

Postępowanie nierozstrzygnięte - oferta znacznie przekroczyła budżet
Protokół z postepowania do zapytania 23/E/2017 dot. branży rybactwa śródlądowego (4.12.2017)

Załącznik nr 1 Kwalifikacje wyodrębnione dla zawodów
Załącznik nr 2a Przykładowe opracowanie modułu
Załącznik nr 2b Przykładowe opracowanie ćwiczeń
Załącznik nr 3 Opis pomocniczy do wykonania elementów modułu
Formularz ofertowy, załączniki 4,5,6,7,8,10
Załącznik nr 9 Wzór umowy
Załącznik nr 11a Formularz do opracowania modułu
Załącznik nr 11b Formularz do opracowania ćwiczeń
Załącznik nr 11c Formularz do opracowania słownika

22.11.2017 Zapytanie ofertowe 22/E/2017 dotyczy wykonania recenzji materiałów edukacyjnych

Załącznik nr 1 Formularz oferty
Załącznik nr 2
a) recenzja e-zasobu
b) recenzja zawodu
c) recenzja kwalifikacji
d) recenzja modułu

22.11.2017 Zapytanie ofertowe 21/E/2017 branża: ochrona środowiska

Załącznik nr 1 Kwalifikacje wyodrębnione dla zawodu
Załącznik nr 2a Przykładowe opracowanie modułu
Załącznik nr 2b Przykładowe opracowanie ćwiczeń
Załącznik nr 3 Opis pomocniczy do wykonania elementów modułu
Formularz ofertowy, załączniki 4,5,6,7,8,10
Załącznik nr 9 Wzór umowy
Załącznik nr 11a Formularz do opracowania modułu
Załącznik nr 11b Formularz do opracowania ćwiczeń
Załącznik nr 11c Formularz do opracowania słownika

Postępowanie nierozstrzygnięte - brak ofert
Protokół z postepowania do zapytania 21/E/2017 dot. branży ochrony środowiska (30.1.2017)

08.11.2017 Zapytanie ofertowe 20/E/2017 branża: ochrona środowiska

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 20/E/2017 (17.11.2017)

Załącznik nr 1 Kwalifikacje wyodrębnione dla zawodu
Załącznik nr 2a Przykładowe opracowanie modułu
Załącznik nr 2b Przykładowe opracowanie ćwiczeń
Załącznik nr 3 Opis pomocniczy do wykonania elementów modułu
Formularz ofertowy, załączniki 4,5,6,7,8,10
Załącznik nr 9 Wzór umowy
Załącznik nr 11a Formularz do opracowania modułu
Załącznik nr 11b Formularz do opracowania ćwiczeń
Załącznik nr 11c Formularz do opracowania słownika

07.11.2017 Zapytanie ofertowe 19/E/2017 recenzje: branża - weterynaria

Postępowanie nierozstrzygnięte - brak ofert

Załącznik nr 1
a) recenzja e-zasobu
b) recenzja zawodu
c) recenzja kwalifikacji
d) recenzja modułu
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 4 - Wzór życiorysu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zaangażowaniu godzinowym w realizację projektów finansowanych ze środków EFS

03.11.2017 Zapytanie ofertowe 18/E/2017 branża: hodowla koni/jeździectwo

Protokół z wyboru eksperta, który przygotuje recenzje do materiały edukacyjne dla branży: hodowla koni i jeździectwo (17.11.2017)

Załącznik nr 1 Kwalifikacje wyodrębnione dla zawodu
Załącznik nr 2a Przykładowe opracowanie modułu
Załącznik nr 2b Przykładowe opracowanie ćwiczeń
Załącznik nr 3 Opis pomocniczy do wykonania elementów modułu
Formularz ofertowy, załączniki 4,5,6,7,8,10
Załącznik nr 9 Wzór umowy
Załącznik nr 11a Formularz do opracowania modułu
Załącznik nr 11b Formularz do opracowania ćwiczeń
Załącznik nr 11c Formularz do opracowania gier
Załącznik nr 11d Formularz do opracowania słownika

03.11.2017 Zapytanie ofertowe 17/E/2017 branża: ogrodnictwo

Protokół z wyboru eksperta, który przygotuje materiały edukacyjne dla branży: ogrodnictwo (17.11.2017)

Załącznik nr 1 Kwalifikacje wyodrębnione dla zawodu
Załącznik nr 2a Przykładowe opracowanie modułu
Załącznik nr 2b Przykładowe opracowanie ćwiczeń
Załącznik nr 3 Opis pomocniczy do wykonania elementów modułu
Formularz ofertowy, załączniki 4,5,6,7,8,10
Załącznik nr 9 Wzór umowy
Załącznik nr 11a Formularz do opracowania modułu
Załącznik nr 11b Formularz do opracowania ćwiczeń
Załącznik nr 11c Formularz do opracowania gier
Załącznik nr 11d Formularz do opracowania słownika


Poprzedni artykuł Następny artykuł