Archiwum ogłoszeń

Archiwum ogłoszeń

22.02.2022
8 minut czytania

19.09.2017 zapytanie ofertowe 16/E/2017 recenzje: branża leśnictwo

Protokół z wyboru eksperta, który przygotuje recenzje do materiałów edukacyjnych z branży: leśnictwo (27.09.2017)

Załącznik nr 1
a) recenzja e-zasobu
b) recenzja zawodu
c) recenzja kwalifikacji
d) recenzja modułu
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 4 - Wzór życiorysu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zaangażowaniu godzinowym w realizację projektów finansowanych ze środków EFS

19.09.2017 zapytanie ofertowe 15/E/2017 recenzje: branża pszczelarstwo

Protokół z wyboru eksperta, który przygotuje recenzje do materiałów edukacyjnych z branży: pszczelarstwo (27.09.2017)

Załącznik nr 1
a) recenzja e-zasobu
b) recenzja zawodu
c) recenzja kwalifikacji
d) recenzja modułu
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 4 - Wzór życiorysu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zaangażowaniu godzinowym w realizację projektów finansowanych ze środków EFS

18.08.2017 zapytanie ofertowe 14/E/2017 recenzje: branża pszczelarstwo

Postępowanie nierozstrzygnięte - brak ofert (25.08.2017)
Protokół

Załącznik nr 1
a) recenzja e-zasobu
b) recenzja zawodu
c) recenzja kwalifikacji
d) recenzja modułu
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 4 - Wzór życiorysu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zaangażowaniu godzinowym w realizację projektów finansowanych ze środków EFS

07.08.2017 Zapyatnie ofertowe 13/E/2017 recenzje: branża pszczelarstwo

Postępowanie nierozstrzygnięte - brak ofert (18.08.2017)
Protokół

Załącznik nr 1
a) recenzja e-zasobu
b) recenzja zawodu
c) recenzja kwalifikacji
d) recenzja modułu
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 4 - Wzór życiorysu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zaangażowaniu godzinowym w realizację projektów finansowanych ze środków EFS

31.07.2018 Zapytanie ofertowe 12/E/2017 branża: weterynaria

Protokół z wyboru eksperta który przygotuje materiały edukacyjne dla branży wterynaria, technik weterynarii (9.08.2017)

Załącznik nr 1 Kwalifikacje wyodrębnione dla zawodu
Załącznik nr 2 Przykładowe opracowanie modułu
Załącznik nr 3 Opis pomocniczy do wykonania elementów modułu
Formularz ofertowy, załączniki 4,5,6,7,8,10
Załącznik nr 9 Wzór umowy

27.07.2018 Zapytanie ofertowe 11/E/2017 branża: ogrodnictwo

Protokół z wyboru eksperta który przygotuje materiały edukacyjne dla branży ogrodniczej, technik architektury krajobrazu (7.08.2017)

Załącznik nr 1 Kwalifikacje wyodrębnione dla zawodu
Załącznik nr 2 Przykładowe opracowanie modułu
Załącznik nr 3 Opis pomocniczy do wykonania elementów modułu
Formularz ofertowy, załączniki 4,5,6,7,8,10
Załącznik nr 9 Wzór umowy


Poprzedni artykuł Następny artykuł