Archiwum ogłoszeń

Archiwum ogłoszeń

22.02.2022
8 minut czytania

13.06.2017 Zapytanie ofertowe 10/E/2017 recenzje: branża - Florystyka

Protokół z wyboru eksperta, który przygotuje recenzje do materiałów edukacyjnych z branży: florystyka (21.06.2017)

Załącznik nr 1
a) recenzja e-zasobu
b) recenzja zawodu
c) recenzja kwalifikacji
d) recenzja modułu
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 4 - Wzór życiorysu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zaangażowaniu godzinowym w realizację projektów finansowanych ze środków EFS  

7.06.2017 Zapytanie ofertowe nr 9/E/2017 recenzje: branża - Rolnictwo

Protokół z wyboru eksperta, który przygotuje recenzje do materiałów edukacyjnych z branży: rolnictwo (16.06.2017)

Załącznik nr 1
a) recenzja e-zasobu
b) recenzja zawodu
c) recenzja kwalifikacji
d) recenzja modułu
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 4 - Wzór życiorysu
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zaangażowaniu godzinowym w realizację projektów finansowanych ze środków EFS  

31.03.2017 zapytanie ofertowe nr 8/E/2017 branża: leśnictwo

Protokół z wyboru eksperta który przygotuje materiały edukacyjne dla branży leśnictwo (10.04.2017)

Załącznik nr 1 Kwalifikacje wyodrębnione dla zawodu
Załącznik nr 2 Przykładowe opracowanie modułu
Załącznik nr 3 Opis pomocniczy do wykonania elementów modułu
Formularz ofertowy, załączniki 4,5,6,7,8,10
Załącznik nr 9 Wzór umowy

31.03.2017 zapytanie ofertowe nr 7/E/2017 branża: pszczelarstwo

Protokół z wyboru eksperta który przygotuje materiały edukacyjne dla branży pszczelarstwo (10.04.2017)

Załącznik nr 1 Kwalifikacje wyodrębnione dla zawodu
Załącznik nr 2 Przykładowe opracowanie modułu
Załącznik nr 3 Opis pomocniczy do wykonania elementów modułu
Formularz ofertowy, załączniki 4,5,6,7,8,10
Załącznik nr 9 Wzór umowy

15.03.2017 zapytanie ofertowe nr 6/E/2017 branża: leśnictwo

Postępowanie nierozstrzygnięte - brak ofert spełniających kryteria (29.03.2017)
Protokół

Załącznik nr 1 Kwalifikacje wyodrębnione dla zawodu
Załącznik nr 2 Przykładowe opracowanie modułu
Załącznik nr 3 Opis pomocniczy do wykonania elementów modułu
Formularz ofertowy, załączniki 4,5,6,7,8,10
Załącznik nr 9 Wzór umowy

15.03.2017 zapytanie ofertowe nr 5/E/2017 branża: pszczelarstwo

Postępowanie nierozstrzygnięte - brak ofert spełniających kryteria (29.03.2017)
Protokół

Załącznik nr 1 Kwalifikacje wyodrębnione dla zawodu
Załącznik nr 2 Przykładowe opracowanie modułu
Załącznik nr 3 Opis pomocniczy do wykonania elementów modułu
Formularz ofertowy, załączniki 4,5,6,7,8,10
Załącznik nr 9 Wzór umowy


Poprzedni artykuł Następny artykuł