Biogazownie Rolnicze - Mity i Fakty

pl

Biogazownie Rolnicze - Mity i Fakty

1 minutę read
Biogazownie Rolnicze - Mity i Fakty

KARTA PROJEKTU

Nazwa projektu:         Biogazownie rolnicze – mity i fakty
Partner:                         Biogaz Zeneris Sp. z o.o.
Okres realizacji:          01-06/2011
Budżet:                          125 076 zł

Źródło finansowania:  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej oraz Komisja Europejska

Cel projektu: 
Aktywna edukacja przedsiębiorców i rolników prowadząca do obniżenia kosztów energii w przedsiębiorstwie lub gospodarstwie rolnym.

Beneficjenci:
Przedsiębiorcy, rolnicy, mieszkańcy wsi.

Działania:
Zorganizowanie konferencji „Biogazownie rolnicze – mity i fakty” i wyjazdu studyjnego (biogazownie w Skrzatuszu k. Piły, Anklam Niemcy), który umożliwiający obserwację całego procesu technologicznego produkcji biogazu i funkcjonowanie modelowej biogazowni.

Opracowanie i wydanie publikacji „Biogazownie rolnicze – mity i fakty” zawierającej najważniejsze informacje dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych budową biogazowni.

Rezultaty:
Wydana została publikacja „Biogazownie rolnicze mity i fakty” w nakładzie 1000 egz.

Ponad 120 osób było uczestnikami konferencji – podczas, której zaprezentowano biogazownie rolnicze jako alternatywne źródła pozyskiwania energii.

Uczestnicy wyjazdów studyjnych poznali praktyczne aspekty prowadzenia takiej inwestycji oraz mogli obserwować cały proces produkcji biogazu.

Zachęcono do inwestowania w instalacje biogazowe informując jednocześnie o trudnościach, na jakie narażony jest potencjalny inwestor.