Czym jest wieś (w Polsce w II dekadzie XXI wieku)

„Czym jest Wieś? ( w Polsce , w II dekadzie XXI wieku)”

Konserwatoria FDPA „Polska Wieś w XXI wieku” to inicjatywa uzupełniająca wydawane co drugi rok, począwszy od 2000 r., raporty o stanie wsi w Polsce. Pierwsze z cyklu spotkań zostało poświęcone tematowi „Czym jest Wieś? (w Polsce, w II dekadzie XXI wieku)” i towarzyszyło gali wręczenia nagród II edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” 14 czerwca 2011 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.

1konKonwersatorium miało charakter panelu dyskusyjnego. Referaty wprowadzające wygłosilispecjaliści, zajmujący się różnymi sferami funkcjonowania wsi oraz obszarów wiejskich: prof. dr hab. Jerzy Bański z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN,prof. dr hab. Jerzy Wilkin Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN i Uniwersytetu Warszawskiego.Wynikiem wystąpień była dyskusjaprowadzona przez dr Andrzej Hałasiewicz z kancelarii Prezydenta RP, w której głos zabierali przedstawiciele świata nauki, instytucji i osoby zainteresowane tematyką wybranych problemów polskiej wsi.

3konPodczas konwersatorium można było przekonać się, że wieś to zjawisko niezwykle złożone, różnorodne i trudne do normatywnego zdefiniowania zarówno z perspektywy geograficznej, socjologicznej, kulturowej, jak i ekonomicznej. Główny wątek dyskusji podjętej podczas konwersatorium skupił się wokół problematyki dobrego zagospodarowania przestrzeni na wsi, które dawałoby szansę na lepszą kontrolę nad znikaniem ziemi z produkcji, poprawę struktury agrarnej, pozwoliłoby uporządkować przestrzeń oraz ułatwiłoby życie jej mieszkańcom. Zmiany zachodzące na polskiej wsi dają możliwości rozwoju. Jej potencjał stanowią nowi mieszkańcy, nowoczesne technologie oraz coraz lepsza komunikacja. Nie brakuje również zagrożeń. Na obszarach wiejskich przybywa ludności. Warto jednak zauważyć, że dodatnie saldo migracji dotyczy głównie pierścieni wokół 2kondużych aglomeracji miejskich. W ten sposób strefy podmiejskie stają się obszarami koncentracji ludności, napływającej z terenów miejskich. Jednak poza nimi obserwuje się stałą tendencję depopulacji wsi (np. Polska Wschodnia). Migracja ta jest selektywna i dotyczy głównie najaktywniejszej części społeczeństwa. Stąd też istotne staje się pytanie o warunki, jakie należy stworzyć, aby zatrzymać mieszkańców na wsi i zachęcić społeczności miejskie do osiedlania się nie tylko w strefach podmiejskich, ale i znacznie dalej.

Rozumiem
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.