IV Edycja

pl

IV Edycja

04.11.2021
1 minutę read

NADESŁANE PRACE

Na konkurs zgłoszono łącznie 44 prace (12 prac w pierwszej i 22 w drugiej kategorii), a wśród nich miedzy innymi opowiadania, monografie i powieści.

ROZSTRZYGNIĘCIE

W tym roku w kategorii pierwszej, obejmującej prace naukowe, popularno-naukowe i inne prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi nie przyznano nagrody.
W kategorii drugiej, w której złożono prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi, laureatem został pan Stefan Szot  autor pracy pt. „Łopowiadania”. Jest to zbiór opowiadań, które jak podkreśla prof. Roch Sulima – oddają realia etnograficzne , napisane są ze sporą kulturą literacką co widać m in. w umiejętności wykorzystywania gwary , której użycie nie popada w kolizję z narracją prowadzoną w polszczyźnie literackiej. Teksty napisane są w konwencji, która nawiązuje do dobrych wzorów ludowej humorystyki z sowizdrzalskim konceptem skierowanym przeciw nieomylności i niepodważalnej „powadze” władzy, przeciw jej jawnym uzurpacjom”.