Jaką formę opodatkowania wybrać?

Jaką formę opodatkowania wybrać?

Wszyscy o tym wiemy: „w życiu pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki”. Rozpoczynając działalność gospodarczą mamy prawo wybrać formę rozliczania się z fiskusem. Dokonać jej zmiany możemy na początku kolejnego roku podatkowego. Warto świadomie zdecydować, bo rodzi to konsekwencje zarówno w postaci wysokości podatku, jak również w postaci określonych obowiązków sprawozdawczych i ewidencyjnych. Do wyboru mamy: kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne i podatek liniowy. Jeżeli na nic się nie zdecydujemy, automatycznie zostaniemy włączeni w poczet podatników, których obowiązują zasady ogólne. Co to znaczy?

29.10.2018
4 minuty czytania
Jaką formę opodatkowania wybrać?

Rozliczając się na zasadach ogólnych 18 lub 32% naszego dochodu oddamy do urzędu skarbowego w imię społecznej sprawiedliwości. Jeśli nasz roczny dochód (rozumiany jako przychody pomniejszone o koszty) nie przekroczy 85 528 zł, to fiskus odbierze nam 18% naszego ciężko wypracowanego zysku, ale jeśli zarobimy więcej, to pożegnamy się dodatkowo z 32% dochodu liczonego od nadwyżki wspomnianej kwoty. Wniosek – jeśli liczysz na zyski przekraczające 85 528 zł, nie zapomnij zdecydować o formie opodatkowania i raczej nie wybieraj zasad ogólnych.

Rozliczając się na zasadach ogólnych masz obowiązek prowadzić książkę przychodów i rozchodów, albo księgi rachunkowe (pełna księgowość), oraz musisz gromadzić faktury i rachunki dokumentujące przychody i koszty, które uwzględniasz w swoich sprawozdaniach finansowych. Wniosek – jeśli nie masz choćby podstaw rachunkowości, musisz się liczyć z kosztami wynagrodzenia księgowej.

Jakie są plusy? Masz prawo do niektórych ulg. Rozliczając się na zasadach ogólnych możesz swój dochód brutto pomniejszyć o składki na ubezpieczenia społeczne, czyli: składkę emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową. Możesz też skorzystać z ulg przewidzianych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo od podatku odliczasz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Niewątpliwą zaletą zasad ogólnych jest możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem – szczególnie gdy małżonek nie osiąga dochodu, lub jego dochód jest niewielki – i szansa na korzystanie z ulgi prorodzinnej. W kolejnych latach będziesz miał też prawo do rozliczania straty z lat ubiegłych, ale życzymy Ci, żebyś nie musiał z niej nigdy korzystać, a Twoja firma była zawsze na plusie. Możesz pomniejszać swój dochód do opodatkowania o stratę z lat ubiegłych do czasu, aż odpiszesz całą powstałą stratę, ale nie możesz robić tego dłużej niż przez 5 lat. Pamiętaj, że nie płacąc podatków przed dłuższy czas narażasz się na zainteresowanie kontrolerów fiskusa, a lepiej żeby nie poświęcali Ci zbyt wielkiej uwagi.

Czy da się łatwiej? Tak. Jeśli planujesz niewielki biznes, albo chcesz po prostu pracować na własny rachunek, to może odpowiedniejszą dla Ciebie formą rozliczania podatków będzie karta podatkowa. Karta podatkowa podobnie jak ryczałt należy do preferencyjnych form opodatkowania. Podatnik w zasadzie nie ma żadnych obowiązków ewidencyjnych i bez względu na wielkość zysku płaci stałą kwotę podatku. O miesięcznej wysokości podatku zdecyduje organ podatkowy ustalając ją na podstawie rodzaju i zakresu działalności, liczby pracowników, a także wielkości miejscowości, w której prowadzona jest działalność firmy. Karta nie jest jednak dla wszystkich. Istnieje wykaz działalności, które mogą podlegać rozliczaniu kartą podatkową i są to przede wszystkim działalności usługowe, handlowe i gastronomiczne. Najczęściej spotykanymi są fryzjerzy i taksówkarze.

Brak wymogów ewidencyjnych i stała, niska wysokość miesięcznego podatku to niewątpliwe plusy tej formy rozliczania z fiskusem, ale są też pewne ograniczenia. Podatnik na karcie nie może prowadzić innej działalności gospodarczej niż ta zadeklarowana, ani korzystać z usług innych firm. Nie ma też możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem, korzystania z ulg z tytułu wychowywania dzieci i większości pozostałych ulg, jego współmałżonek nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie. Co więcej, kartowicza dotyczą ograniczenia w zatrudnieniu: może zatrudniać maksymalnie 3 osoby i to wyłącznie na podstawie umowy o pracę. Wnioski: karta podatkowa to korzystna forma opodatkowania dla mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w małych miejscowościach, wykonują ją samodzielnie lub zatrudniając nie więcej niż trzy osoby, spodziewają się znacznych przychodów przy niewielkich kosztach.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych polega na opodatkowaniu preferencyjną stawką przychodów firmy. Ustawa przewiduje pięć stawek ryczałtu, a wysokość stawki zależy od rodzaju działalności – podobnie jak w przypadku karty istnieją ograniczenia dostępu do tego rodzaju formy opodatkowania. Najniższa, trzyprocentowa stawka zarezerwowana jest dla małych handlarzy i usługodawców, budowlaniec zapłaci 5,5%, właściciel małego bistro 8,5%, wynajmujący auta osobowe 17%, a osoba wykonująca jeden z wolnych zawodów 20%. Z ryczałtu mogą korzystać osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, działalność w formie spółki cywilnej bądź jawnej, których roczne obroty nie przekraczają 150.000 euro. Od ryczałtowca wymaga się ewidencjonowania przychodów, prowadzenia wykazu środków trwałych i wyposażenia, przechowywania dowodów zakupu towarów i kart przychodów pracowników. Podatek liczymy od przychodów – kosztów odliczać więc nie możemy. Nie ma również możliwości rozliczania się z współmałżonkiem lub korzystania z ulg jako samotny rodzic. Ryczałt opłaca się szczególnie, gdy nasza działalność może być opodatkowana najniższymi stawkami podatku, 17 i 20% to rzadkość. Przedsiębiorcy, którzy mogliby być opodatkowani takim ryczałtem częściej wybierają zasady ogólne.

Ostatnią formą opodatkowania działalności gospodarczych osób fizycznych jest podatek liniowy. Polega on na opodatkowaniu dochodu (przychód – koszty) stałą, 19% stawką podatku. Wymagania ewidencyjne dotyczą zarówno rejestrowania przychodów jak i kosztów firmy, a więc przedsiębiorca musi prowadzić książkę przychodów i rozchodów albo pełną księgowość i opłacać okresowo zaliczki na podatek w zależności od osiągniętego dochodu. Nie ma możliwości korzystania z jakichkolwiek ulg i odliczeń, nie można rozliczać się ze współmałżonkiem, ale za to po przekroczeniu progu 85 528 zł nadal płaci się 19% podatku, a nie 32% jak przy zasadach ogólnych. Wniosek: jeśli twoja działalność nie podlega preferencyjnym formom opodatkowania, a liczysz na znaczne dochody, podatek liniowy jest dla ciebie.


Poprzedni artykuł Następny artykuł