Kultura w gminie

Podsumowanie konwersatorium nr VII

Siódme konwersatorium z cyklu „Polska wieś w XXI wieku” odbyło się 28 maja 2015 r. w Pałacu Staszica w Warszawie. Jego temat – „Kultura wsi” zostało zainspirowane pracą „Opowieści sołtysa” autorstwa Stefana Szota, nagrodzoną w VI edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Opracowanie prezentuje losy, zwyczaje i codzienne życie społeczności z Iwkowej. „Gwarancją autentyzmu tych opowieści – jak podkreśla we wstępie do książki prof. Roch Sulima – jest ciągłość zapisanej w języku pamięci kulturowej, jest znakomite posługiwanie się gwarą: w przytoczeniach cudzych wypowiedzi, charakterystykach ludzi starszego pokolenia, w słownych formułach wyrażających ludowe mądrości. Opowieści Stefana Szota, sołtysa Iwkowej, wywodzą się z tego nurtu praktyk kulturowych, w których sztuka opowiadania jest zarazem sztuką życia, gdyż śmiech jest siłą życiodajną, odnawia i kreuje świat”.

Wprowadzeniem do dyskusji były referaty prof. dr. hab. Jana Adamowskiego z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz prof. dr hab. Izabelli Rylskiej z Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Prof. dr hab. Adamowski przedstawił stan, zakres i formy współczesnej twórczości ludowej. Zaprezentował badania dotyczące m in. twórców ludowych ich aktywności w poszczególnych województwach oraz rodzaju wykonywanej działalności. Prof. Izabella Rylska w swoim wystąpieniu próbowała odpowiedzieć na pytanie: jakie kultury w gminie? Zaprezentowała najważniejsze pojęcia związane z socjologią kultury oraz różnorodność jej ujęć w badaniu kultury (jakościowej i ilościowej).

Dyskusja, jaka towarzyszyła konwersatorium była okazją do prezentacji kultury zwłaszcza iwkowskiej. Z tego właśnie regionu pochodzili najliczniejsi uczestnicy spotkania. Grupa gości towarzyszyła swojemu byłemu już sołtysowi a zarazem sąsiadowi podczas wręczenia nagrody i promocji książki. Podczas konwersatorium przedstawiciele Iwkowej zaprezentowali lokalną działalność społeczno-kulturalną oraz spojrzenie na kulturę oczami jej twórców i zrazem uczestników.

Konwersatorium i dyskusję poprowadził prof. dr hab. Roch Sulima z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas gali fragmenty “Opowieści Sołtysa” odczytał aktor – Pan Andrzej Bauman.

Zachęcamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia: link do filmu

kp3-2015

kp2015

kp4_2015

kp2-2015

Rozumiem
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.