Zapytanie ofertowe dotyczące usługi hotelarsko-gastronomicznej nr 2/life/2021 - 24.08.2021

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi hotelarsko-gastronomicznej nr 2/life/2021 - 24.08.2021

03.09.2021
1 minutę czytania
Opis: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/LIFE/2021 Na złożenie ofert na realizację zamówienia polegającego na Dostarczeniu usług hotelarsko - gastronomicznych podczas 3 dwudniowych szkoleń, które odbędą się w różnych lokalizacjach i terminach w ramach projektu „Wdrażanie Planu Gospodarowania Wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy” o akronimie IP LIFE PL Pilica Basin CTRL, dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej i realizowanego w Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
Ogłoszenie i załączniki
  Załącznik nr 1: Formularz ofertowy z dn. 25.08.2021 Pobierz
  Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań Pobierz
  Załącznik nr 3: Oświadczenie o potencjale doświadczeniu i spełnieniu warunków uczestnictwa Pobierz
  Załącznik nr 4: Oświadczenie o braku skazania Pobierz
  Załącznik nr 5: Wzór umowy Pobierz
Wersje archiwalne  
  Załącznik nr 1: Formularz ofertowy Pobierz

 

Wynik przetargu: 
  Protokół z wyboru wykonawcy 06.09.2021 r. Pobierz

Poprzedni artykuł