Zapytanie ofertowe dotyczące usługi hotelarsko-gastronomicznej nr 3/life/2021 - 07.09.2021

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi hotelarsko-gastronomicznej nr 3/life/2021 - 07.09.2021

01.11.2021
1 minutę czytania
Opis: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/LIFE/2021 na złożenie ofert na realizację zamówienia polegającego na dostarczeniu usług hotelarsko - gastronomicznych podczas 2 dwudniowych szkoleń, które odbędą się w różnych lokalizacjach i terminach w ramach projektu „Wdrażanie Planu Gospodarowania Wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy” o akronimie IP LIFE PL Pilica Basin CTRL, dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej i realizowanego w Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
Ogłoszenie i załączniki
  Załącznik nr 1: Formularz ofertowy Pobierz
  Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań Pobierz
  Załącznik nr 3: Oświadczenie o potencjale doświadczeniu i spełnieniu warunków uczestnictwa Pobierz
  Załącznik nr 4: Oświadczenie o braku skazania Pobierz
  Załącznik nr 5: Wzór umowy Pobierz
Pytania i odpowiedzi  
  Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania Pobierz

 

Wynik przetargu: 
  Protokół z wyboru wykonawcy 15.09.2021 r. Pobierz

Poprzedni artykuł Następny artykuł