Ziemia jako wartość ekonomiczna, kulturowa i sentymentalna

W dniu 30 października 2013 r. w Warszawie odbyło się czwarte konwersatorium z cyklu „Polska wieś w XXI wieku”, które zostało poświęcone wartości ziemi: ekonomicznej, kulturowej i sentymentalnej.

10kon“Niepokojące tendencje w wykorzystaniu ziemi rolniczej we współczesnej gospodarce światowej” –omówił prof. dr hab. Jerzy Wilkin. Poruszone zostały kwestie związane z kurczeniem się zasobów ziemi rolniczej, kapitalizacją ziemi, ewaluacją funkcji i wartości ziemi oraz z niepokojącymi zjawiskami w gospodarowaniu ziemią (Land grabbing, Land abandonment),;

“Ziemia ma wartość, ziemia jest wartością. Perspektywa zmieniających się dynamik rozwoju obszarów wiejskich” – dr Andrzej Pilichowski zaprezentował uczestnikom teorie między innymi nt. stosunku do ziemi, zmiany jej wartości w świadomości społecznej oraz na temat społecznego wytwarzania przestrzeni.

11kon“Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej” wykład Pana dr Piotra Fogla dotyczył polityki przestrzennej i jej wpływu na zasoby ziemi rolniczej i poruszał również niepokojące zjawisko ubywania użytków rolnych.

“Perspektywy funkcjonowania Agencja Nieruchomości Rolnych i stan rozdysponowania Zasobu Własności Skarbu Państwa” – zaprezentował Pan Tomasz Ciodyk.

Przedstawione opinie skłoniły uczestników spotkania do wygłaszania własnych refleksji i wymiany poglądów między różnymi środowiskami: przedstawicielami instytucji publicznych, naukowcami, doradcami rolnymi oraz działaczami III sektora.

12konW spotkaniu wzięło udział ok. 60 osób.Konwersatorium i dyskusję poprowadziła dr Dominika Milczarek-Andrzejewska z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Patronat naukowy nad konwersatorium objął Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa w strukturze Polskiej Akademii Nauk.

 

 

Prezentacja Prof. dr hab. Jerzego Wilkina
NIEPOKOJĄCE TENDENCJE W WYKORZYSTANIU ZIEMI ROLNICZEJ WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

Prezentacja dr Andrzeja Pilichowskiego
ZIEMIA MA WARTOŚĆ, ZIEMIA JEST WARTOŚCIĄ. PERSPEKTYWA ZMIENIAJĄCYCH SIĘ DYNAMIK ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Prezentacja dr Piotra Fogela
WARTOŚCI WYSOKO CENIONE I ICH ODZWIERCIEDLENIE W POLITYCE PRZESTRZENNEJ

Prezentacja Tomasza Ciodyka
PERSPEKTYWY FUNKCJONOWANIA ANR I STAN ZAGOSPODAROWANIA ZASOBU WRSP

Patronat naukowy:
kon-logo
Patronat medialny:
kon-logo2

Rozumiem
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.