Adam Panasiuk

pl

Adam Panasiuk

04.11.2021
2 minuty read

ADAM PANASIUK: niemalże całe moje dotychczasowe życie jest związane z lubelską wsią. Wychowywałem się we wsi Zastawie, a do Wereszczyna chodziłem do szkoły, byłem ministrantem w zabytkowym kościele. W olimpiadach historycznych na etapie szkoły podstawowej startowałem kilkakrotnie, w końcu zostałem laureatem olimpiady historycznej szczebla wojewódzkiego. Jednak zdecydowałem się na studia politologiczne i prawnicze w Lublinie.
W 2007 roku rozpocząłem przygodę z programem LEADER, dzięki któremu podjąłem badania nad historią mojej malutkiej ojczyzny. Zastając wiceprezesem fundacji LGD „Liderzy Polesia”, a następnie wiceprezesem i dyrektorem biura stowarzyszenia LGD „Polesie”, miałem okazję podjęcia kilku inicjatyw historyczno-kulturowych.

Z dyktafonem i aparatem odwiedziłem większość mieszkańców mojej gminy. W ciągu trzech lat przeprowadziłem ponad 100 wywiadów, zebrałem ponad 2 tysiące skanów lub fotokopii starych zdjęć. Z pomocą przyszedł mi Internet.

Dzięki prywatnie uruchomionej stronie internetowej www.historia.urszulina.net nawiązałem kontakty z ludźmi z całego świata. Dziś koresponduję z osobami z USA, Kanady, Francji, Niemiec i Rosji, których przodkowie mieszkali na terenie mojej gminy. Z niektórymi miałem przyjemność spotkać się osobiście. Przez Internet przysłano mi już kilkaset zdjęć, szczególnie cenne są zdjęcia nadesłane przez potomków Ukraińców, Niemców i Żydów. Przez ponad półtora roku stronę odwiedziło 100 tysięcy osób. Publikacja internetowa pozwala mi nie tylko na uzupełnianie treści, ale również na jej weryfikację. Celem nadrzędnym jest podkreślenie bogactwa nieznanej przez mieszkańców historii oraz wielokulturowości. Niestety po przedstawicielach mniejszości narodowych pozostały dziś nieliczne ślady.

Myślę, że monografia Wereszczyna wydana w formie książkowej oraz fakt, że została uznana za najlepszą w ogólnokrajowym konkursie, pomoże mi w przekazaniu następnym pokoleniom śladów zapomnianej historii innych bliskich mi miejscowości.

Wydana publikacja konkursowa: Śladami zapomnianej historii… Wereszczyn

Konkurs "Polska Wieś - dziedzictwo i przyszłość"