Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Wspieramy zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, a w szczególności przedsiębiorczość i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy
oraz zapewnianie równych szans kobietom, osobom bezrobotnym i młodzieży.

Szkolenia w ramach projektu
"Wdrażanie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy"

Zapraszamy do rejestracji na szkolenia "Gospodarka nawozowa jako kluczowy element ochrony środowiska i poprawy jakości wód", które odbędą się w ramach projektu LIFE Pilica.

Weź udział