Kontakt

en

Nagłówek

Kontakt

Kontakt

Dane teleadresowe Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Kontakt

Siedziba główna FDPA

Biuro w Warszawie

ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa
Tel.: 22 864 03 90, fax: 22 864 03 61
e-mail: fdpa@fdpa.org.pl
biuro czynne w godzinach:

PN-CZW: 8:00-16:00

PT: 8:00 - 14:00

Numery komórkowe pracowników biura w Warszawie

Formularz kontaktowy

W imieniu Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000143832, NIP 113 00 13 295, REGON 001387892, prosimy o wyrażenie następujących zgód, poprzez zaznaczenie właściwego/wych okienek:

Każda z w/w udzielonych Fundacji zgód może być w dowolnym momencie cofnięta, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: iodo@fdpa.org.pl, lub listownie na adres: ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa.

Biura terenowe

Województwo mazowieckie

Siedlcach (woj. mazowieckie)
ul. Starowiejska 37, 08-110 Siedlce
tel./faks 25 644 66 15
tel. 664 727 285, 694 407 398
e-mail: siedlce@fdpa.org.pl
biuro czynne w godzinach 8:00-16:00

 

 

Płocku (woj. mazowieckie)
ul. Nowy Rynek 8 lok. 24/25, 09-402 Płock
tel./faks 24 268 90 60
tel. 694 407 394, 533 979 211
e-mail: plock@fdpa.org.pl
biuro czynne w godzinach 8:00-16:00

 

 

Radomiu (woj. mazowieckie)
ul. Żeromskiego 76/82 A, 26-600 Radom
tel.: 48 332 14 90
tel. 690 911 630, 664 727 289
e-mail: radom@fdpa.org.pl
biuro czynne w godzinach 8:00-16:00

 

 

Województwo podkarpackie

Przedsiębiorców z województwa podkarpackiego prosimy o kontakt z biurem w Radomiu:

tel.: 48 332 14 90
e-mail: radom@fdpa.org.pl
biuro czynne w godzinach 8:00-16:00 

 

Województwo małopolskie

Nowym Sączu (woj. małopolskie)
ul. Tarnowska 28, 33-300 Nowy Sącz
tel./faks 18 441 35 66
tel. 694 407 397, 883 778 801
e-mail: nowysacz@fdpa.org.pl
biuro czynne w godzinach 8:00-16:00

Województwo zachodniopomorskie

Połczynie Zdrój (woj. zachodniopomorskie)
ul. Koszalińska 8a, 78-320 Połczyn Zdrój
tel./faks 94 366 33 30
e-mail: polczyn@fdpa.org.pl
biuro czynne w godzinach 7:00-15:00

 

 

Kontakt do pracowników

Kontakty do pracowników Fundacji

Kontakty do pracowników Fundacji

Program pożyczkowy

Analityk pożyczkowy

Monika Mondzelewska: 694 407 395

 

 

Specjalista ds. rozliczeń funduszu pożyczkowego

Anna Chmura: 607 210 217

Specjalista ds. rozliczeń funduszu pożyczkowego i windykacj

Magdalena Kurtiak: 533 429 441

Specjalista ds. rozliczeń funduszu pożyczkowego

Agnieszka Pętkowska: 530 140 889

Specjalista ds. pożyczek

Specjalista ds. pożyczek

Agnieszka Szczepaniak

Anna Zymmerman: 690 894 164

Programy rozwoju obszarów wiejskich

Kierownik działu rozwoju obszarów wiejskich i promocji

Karolina Witeska - Chmielewska : 784 013 951

Specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich

Jakub Zieliński: 695 116 110

Programy szkoleniowo-doradcze

Starszy specjalista ds. projektów szkoleniowo-doradczych

Ewa Stygienko: 694 407 391

Dział księgowy

Koordynator finansowy

Marek Skowronek: 690 090 820

Księgowa

Agnieszka Wołek: 690 894 294