"Polska Wieś 2024. Raport o stanie wsi. 20 lat w Unii Europejskiej"

en

"Polska Wieś 2024. Raport o stanie wsi. 20 lat w Unii Europejskiej"

29.10.2021
2 minuty czytania

Fundacja od 2000 roku rozpoczęła publikowanie raportów o stanie polskiej wsi. Co dwa lata przedstawiamy w raporcie najważniejsze zjawiska o charakterze społecznym, demograficznym, ekonomicznym i politycznym, jakie zachodzą na obszarach wiejskich w Polsce.

W odróżnieniu od większości publikacji na temat polskiej wsi, staramy się pokazywać kompleksowy obraz sytuacji na tych obszarach i wyjaśnić podstawowe współzależności między wyżej wymienionymi zjawiskami. Od początku autorzy starali się, aby Raport o stanie wsi był przydatnym i pomocnym narzędziem w upowszechnianiu wiedzy o najważniejszych tendencjach i problemach polskich obszarów wiejskich, nie tylko wśród polskich czytelników, ale także czytelników za zagranicą. Raport ukazuje się bowiem w języku polskim i angielskim. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa wypełniając swoją misję wspierania przemian na polskiej wsi udostępnia obie wersje na swoje stronie internetowej, co zasadniczo poszerza krąg odbiorców naszej publikacji.

Raporty prezentują zjawiska demograficzne, przemiany ekonomiczno-rolnicze, społeczne, przyrodnicze, edukacyjne, polityczne, a także otoczenie instytucjonalne realizacji polityki wobec obszarów na wiejskich oraz przestrzenne zróżnicowanie rozwoju terenów wiejskich. Autorami raportu o stanie wsi jest stały zespół badaczy zajmujących się problematyką rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Wielu z autorów – wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach, uczestniczy w pracach nad raportem od samego początku.

Serdecznie zapraszamy do lektury raportów o stanie polskiej wsi:

 

 

 

"Polska Wieś 2024. Raport o stanie wsi. 20 lat w Unii Europejskiej" do pobrania 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem z uroczystości prezentacji Raportu "Polska Wieś 2024. Raport o stanie wsi. 20 lat w Unii Europejskiej", która odbyła się 15 maja 2024 r. w Pałacu Staszica w Warszawie:

 

 

Poprzednie wydania Raportu:

     

 

Do pobrania:

Polska wieś 2022. Raport o stanie wsi  

Polska Wieś 2020. Raport o stanie wsi

 Polska wieś 2018. Raport o stanie wsi

Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi

Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi

Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi