Polska Wieś 2018

en

Pobierz publikację

W celu pobrania darmowej publikacji, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000143832, NIP 113 00 13 295, REGON 001387892, prosi o złożenie następujących oświadczeń i wyrażenie następujących zgód, poprzez zaznaczenie właściwego/wych okienek:
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Politykę prywatności strony
Dodatkowo:
Każda z w/w udzielonych Fundacji zgód może być w dowolnym momencie cofnięta, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: iodo@fdpa.org.pl lub listownie na adres: ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa.

do pobrania po wypełnieniu formularza