Fundusz pożyczkowy FDPA

Nagłówek

Fundusz Pożyczkowy FDPA

Fundusz Pożyczkowy FDPA

Fundusz Pożyczkowy FDPA

Zainwestuj w swój biznes i rozwiń skrzydła

Fundusz Pożyczkowy FDPA

Fundusz Pożyczkowy FDPA

Sprawdź niskooprocentowane pożyczki ze środków unijnych

O funduszu

O funduszu pożyczkowym

O funduszu pożyczkowym

Fundusz pożyczkowy FDPA od lat wspiera finansowo przedsiębiorców, którzy w tych trudnych czasach podjęli decyzję o inwestycjach i rozwoju swoich firm. Mamy nadzieję, że z naszą pomocą uda im się zrealizować plany, utrzymać istniejące i stworzyć nowe miejsca pracy, które dla polskiej gospodarki  i polskich rodzin są bezcenne.

Historia

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa została utworzona przez Leona E. Irisha i J.B. Penna 7 stycznia 1988 r. W początkowych latach koncentrowała swe działania na transferze zachodnich praktyk rolniczych do Polski, modernizacji rolnictwa oraz rozwoju społeczności wiejskich, ale kiedy w 1993 roku doszło do likwidacji państwowych gospodarstw rolnych, a źródło utrzymania straciło tysiące rolników, Fundacja zdecydowała się rozszerzyć zakres swojej działalności.

Władze FDPA widziały ogromną potrzebę wsparcia społeczności wiejskiej w okresie transformacji gospodarczej i dostosowywania polskiego rolnictwa do funkcjonowania w ramach struktur Unii Europejskiej.

Najważniejszym zadaniem okazało się przeciwdziałanie skutkom bezrobocia i ograniczanie ubóstwa mieszkańców wsi. Wiedząc, że większość osób dotkniętych konsekwencjami prywatyzacji państwowych gospodarstw rolnych nie znajdzie już zatrudnienia w rolnictwie, Fundacja postanowiła skoncentrować się na promowaniu przedsiębiorczości i tworzeniu pozarolniczych miejsc pracy na wsi i w małych miastach. Najważniejsze było to, aby pomóc mieszkańcom gmin wiejskich i miejsko-wiejskich przekwalifikować się, zdobyć nowe umiejętności, żeby wesprzeć ich poprzez szkolenia, usługi doradcze, dotacje i pożyczki na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej.

W 1993 roku, dzięki dofinansowaniu Polsko – Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości, Caritasverband Deutschland oraz Levi Strauss Corporation, został utworzony Funduszu Pożyczkowy FDPA, który uruchomił pierwszy w Polsce mikro-pożyczkowy program obsługujący obszary wiejskie województw: małopolskiego, podlaskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego. Od tego czasu FDPA pozyskało dodatkowe fundusze od licznych krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji i instytucji, w tym również od Unii Europejskiej i nieprzerwanie wspiera mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Obecnie już nie tylko z obszarów wiejskich.

Fundusz Pożyczkowy FDPA dziś

Dziś oferta Funduszu Pożyczkowego FDPA  kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z sektora MSP, zarówno do firm, które prowadzą swoją działalność od dłuższego czasu, jak i tych w trakcie organizacji, które nie mają jeszcze doświadczenia. Realizowane przez nas programy wspierania rozwoju przedsiębiorczości mają na celu zachęcanie do zakładania i rozwijania własnych firm, pomoc w ich prowadzeniu,  tworzenie nowych miejsc pracy, zapewnienie źródeł ich finansowania, oraz pomoc w podnoszeniu ich konkurencyjności.Zapewniamy wsparcie finansowe w formie niskooprocentowanych pożyczek, które mają na celu nie tylko zaspokojenie inwestycyjnych, obrotowych i doraźnych potrzeb finansowych drobnych firm, ale w dużej mierze także aspekt edukacyjny, ponieważ kierowane są między innymi do osób, które nie korzystały dotychczas z zewnętrznych źródeł finansowania.

Bardzo dobre wskaźniki działalności funduszu zapewniają FDPA miejsce w ścisłej czołówce funduszy pożyczkowych w Polsce. Fundacja należy do najbardziej aktywnych instytucji mikro-pożyczkowych. Współpracujemy z władzami lokalnymi, instytucjami rynku pracy, ośrodkami doradztwa rolniczego, instytucjami bankowymi oraz stowarzyszeniami, by dostosować swój program do lokalnych potrzeb i jednocześnie zwiększyć dostępność swoich pożyczek. Liczący obecnie powyżej 86 milionów złotych fundusz pożyczkowy jest systematycznie powiększany.

Fundusz Pożyczkowy FDPA w liczbach

Rok 2018 2017 2016 2015 Ogółem
Ilość udzielonych pożyczek 262 260 250 428 1200
Wartość udzielonych pożyczek 45 428 100,00 31 811 190,00 27 976 500,00 37 520 318,72 142 736 108,72 PLN

Fundusz Pożyczkowy Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa został dofinansowany przez:

Fundusz Pożyczkowy Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa został dofinansowany przez:

Polish American Enterprise Fund (PAEF)
Caritas Germany
Levi Strauss Foundation,
British Know How Fund  (BKHF)
Fundacji UNIDEA

Starostwo Powiatu Świdwińskiego,
Starostwo Powiatu Limanowskiego
Starostwo Powiatu Zambrowskiego
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

oraz w ramach:

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
Inicjatywy JEREMIE dla rozwoju woj. zachodniopomorskiego

Zespół

Nasz zespół

Rada Fundacji

prof. dr hab. Jerzy Wilkin - Przewodniczący Rady
Urszula Budzich-Tabor
dr Andrzej Hałasiewicz

dr Krzysztof Mularczyk
Wojciech Paciorkiewicz
dr Piotr Gradziuk
Grzegorz Galusek

Zarząd Fundacji

Monika Szymańska – Prezes Zarządu
Katarzyna Sabarańska – Wiceprezes Zarządu

Pracownicy fundacji

Oddział FDPA w Warszawie
Marek Skowronek – koordynator finansowy
Agnieszka Wołek – księgowa
Agnieszka Pętkowska - specjalista ds. rozliczeń funduszu pożyczkowego
Magdalena Kurtiak - specjalista ds. rozliczeń funduszu pożyczkowego
Anna Chmura - specjalista ds. rozliczeń funduszu pożyczkowego
Monika Mondzelewska - analityk pożyczkowy
Piotr Borkowski - analityk pożyczkowy
Agnieszka Szczepaniak - specjalista ds. pożyczek
Paulina Dymińska – asystentka Zarządu
Zbigniew Kostarski - radca prawny

Oddział FDPA w Nowym Sączu (woj. małopolskie)

Elżbieta Petryla - kierownik biura
Łukasz Pasiut – starszy oficer pożyczkowy

Oddział FDPA w Płocku (woj. mazowieckie)

Maria Lemanowicz – Owsik - kierownik biura
Justyna Suchodolska - oficer pożyczkowy

Oddział FDPA w Połczynie Zdroju (woj. zachodniopomorskie)

Małgorzata Kubiak - kierownik biura
Irena Domitrz - oficer pożyczkowy

Oddział FDPA w Radomiu (woj. mazowieckie)

Witold Makulski – kierownik biura
Aneta Kibler – starszy oficer pożyczkowy

Oddział FDPA w Siedlcach (woj. mazowieckie)

Katarzyna Bułakowska - kierownik biura
Edyta Włodarczyk - oficer pożyczkowy

Oddział FDPA w Zambrowie (woj. podlaskie)

Marta Orłowska – kierownik biura
Dorota Danilczuk – oficer pożyczkowy

Nasza oferta

Nasza oferta

Fundusz Pożyczkowy FDPA jest częścią Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a jego misją jest działalność na rzecz poprawy dostępu przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Oferta Funduszu skierowana jest w szczególności do mikro, małych i średnich firm, w tym również do takich, które dopiero rozpoczęły swoją działalność i z powodu braku historii kredytowej lub zabezpieczeń mają trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego. Fundusz uzupełnia lukę systemową pomagając także tym, którzy nie mają szans na kredyt bankowy. Pożyczki kierowane są do wszystkich firm, niezależnie od formy prawnej czy sposobu rozliczania z fiskusem. Doceniamy zapał młodych przedsiębiorców, którzy nie mają jeszcze wyników w postaci księgowego dochodu, ale za to mają wizjonerski pomysł i racjonalny, przemyślany plan jego wdrożenia. Działamy w regionach, w sąsiedztwie naszych klientów, dlatego też mamy dobre rozeznanie rynku. Znamy problemy przedsiębiorców, dzięki czemu możemy być elastyczni i szybko reagować na ich potrzeby.

Obecnie działamy w pięciu województwach: mazowieckim, podlaskim, małopolskim, podkarpackim i zachodniopomorskim. Mamy oddziały w Płocku, Radomiu, Siedlcach, Zambrowie, Nowym Sączu, Łańcucie i w Połczynie Zdroju. Pożyczki są również dostępne dla przedsiębiorców z okolic Lublina. Główna siedziba funduszu  znajduje się na warszawskich Bielanach.

Nasza oferta

Oferta - szczegóły

Cel, kwota i okres spłaty pożyczki

Udzielamy niskooprocentowanych pożyczek w wysokości od 1.000 do 250.000 zł na finansowanie działalności gospodarczej. Maksymalny okres spłaty pożyczki to 60 miesięcy, z możliwością skorzystania z sześciomiesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych, która wlicza się do całkowitego okresu spłaty.  Pieniądze, którymi dysponuje Fundusz Pożyczkowy FDPA pochodzą ze środków publicznych i mogą zostać przeznaczone wyłącznie na pozadotacyjne, celowe wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Pożyczki są udzielane w szczególności na:

- finansowanie inwestycji w firmowe środki trwałe[1], w tym m.in. na zakup, budowę, adaptację czy modernizację:

  • nieruchomości komercyjnych, obiektów produkcyjnych, usługowych i handlowych (gruntów, budynków, lokali usługowych),
  • maszyn,
  • urządzeń i aparatów,
  • ręcznych narzędzi pracy,
  • środków transportu niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej

- wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, np. zakup nowej linii produkcyjnej, wdrożenie nowego systemu informatycznego, stworzenie portalu i sklepu internetowego czy komputerowego programu obsługi klientów,

- zakup wartości niematerialnych i prawnych,

- finansowanie wydatków związanych z promocją i marketingiem,

- tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy, np. wyposażenie stanowiska pracy dla nowego pracownika,

- finansowanie działalności obrotowej i pozostałych celów gospodarczych, które w istotny sposób podniosą rentowność, obniżą koszty, wzbogacą ofertę i poprawią konkurencyjność firmy, szczególnie w początkowej fazie jej rozwoju, w tym m. in. zakup materiałów i surowców do produkcji, usług, oraz zakup towarów handlowych.

Pożyczka nie może być przeznaczona na zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych ani spłatę zobowiązań zaciągniętych w innych instytucjach finansowych.

[1] Składniki majątku trwałego o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby jednostki lub oddane do użytkowania na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze

Kto może zostać naszym klientem?

Dążymy do tego, aby z naszej oferty mogła skorzystać każda firma z sektora MSP, która jest zarejestrowana, posiada siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polski. Aktualnie Fundusz Pożyczkowy FDPA posiada swoje oddziały i prężnie działa w pięciu województwach: mazowieckim, podlaskim, małopolskim, podkarpackim i zachodniopomorskim. Zależy nam na bliskich relacjach z naszymi klientami i cenimy sobie możliwość szybkiego, bezpośredniego kontaktu z nimi, dlatego też obsługujemy głównie firmy z wymienionych regionów, ale może się do nas zgłosić każdy polski przedsiębiorca.

Naszym klientem może zostać każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która wykonuje we własnym imieniu pozarolniczą działalność gospodarczą.  Warunkiem koniecznym jest posiadanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, jesteś wspólnikiem spółki cywilnej czy jawnej, osobą decyzyjną w spółce z o. o. czy spółce akcyjnej, Twoja firma zatrudnia nie więcej niż 250 pracowników, ma roczny obrót poniżej 50 mln euro lub bilans roczny do 43 mln euro,oferta FDPA jest dla Ciebie.

Ile to kosztuje?

Fundusz Pożyczkowy FDPA został dofinansowany przez liczne, krajowe i międzynarodowe instytucje i organizacje. Jego misją jest pobudzanie przedsiębiorczości i stymulowanie wzrostu gospodarczego. Nie jesteśmy typowym podmiotem komercyjnym, a naszej działalności nie przyświeca cel maksymalizacji zysku. Udzielamy niskooprocentowanych pożyczek dla przedsiębiorców, jednakże różnicujemy ich koszt w zależności od indywidualnej oceny ryzyka współpracy z konkretnym podmiotem. Dla stałych klientów mamy specjalną ofertę cenową, więc jeśli już jesteśmy, lub w przeszłości byliśmy Twoim partnerem w biznesie, skontaktuj się bezpośrednio ze swoim osobistym doradcą. [KONTAKT]

Kluczowy wpływ na wynik oceny ryzyka współpracy z nowymi klientami mają następujące czynniki: kondycja finansowa przedsiębiorstwa, staż firmy, okres pożyczki i poziom zabezpieczeń.

Kondycja finansowa przedsiębiorstwa – będziesz wysoko oceniony, jeśli Twoja firma wykazuje dochód w bieżącym okresie oraz dwóch poprzednich latach podatkowych, ale akceptujemy również stratę, której przyczyną jest amortyzacja środków trwałych czy koszty poniesione w związku ze zrealizowanymi, kluczowymi dla Twojego biznesu inwestycjami.

Staż firmy – im dłużej działasz na rynku, z tym większą pewnością można ocenić Twoje kompetencje biznesowe, w szczególności kiedy Twoje zeznanie podatkowe je potwierdza. Nie mniej jednak Fundusz posiada również specjalną ofertę dla starterów już od pierwszego dnia działalności firmy, więc krótki okres istnienia na rynku nie ogranicza możliwości uzyskania finansowania w FDPA.

Okres pożyczki – pozadotacyjne formy finansowania zewnętrznego generują pewne koszty związane z obsługą odsetek. Im dłużej korzysta się z kredytu, tym większy będzie całkowity koszt odsetkowy. Pożyczki FPDA są jednak tak skonstruowane, żeby nie nadwyrężyć budżetu Twojej firmy.

Zabezpieczenia – FDPA nie wymaga od przedsiębiorców określonego stażu działalności. Nie dyskwalifikuje za brak księgowego zysku. Nie oczekuje dochodowej zdolności kredytowej. Oczekuje natomiast dobrej współpracy, uczciwości i przedstawienia adekwatnego do kwoty pożyczki zabezpieczenia, które ograniczy ryzyko związane z brakiem spłaty długu. FDPA szczyci się wysokim poziomem spłacalności pożyczek, ponieważ klienci Funduszu to pasjonaci, którzy wierzą w swój sukces i nie wahają się poręczyć spłatę swojej pożyczki, zrobić zastaw na prywatnym aucie czy hipotekę na nieruchomości. Akceptujemy zabezpieczenia majątkowe i osobowe (poręczenia), więc naszym oczekiwaniom jest o wiele łatwiej sprostać niż oczekiwaniom innych instytucji finansowych.

Oprocentowanie naszych pożyczek to suma stopy bazowej wykorzystywanej do obliczania wartości pomocy publicznej 2, oraz marży wynikającej z indywidualnej oceny ryzyka.  Średni poziom marży liczony dla pożyczek, których udzieliliśmy w 2014 roku dla przedsiębiorców z doświadczeniem, to: 2,66%. Aktualna stopa bazowa wynosi 1,83%.

Poza oprocentowaniem zaciągnięcie pożyczki w Funduszu Pożyczkowym FDPA może wiązać się z kosztami ustanowienia i zwolnienia prawnych zabezpieczeń pożyczki, w zależności od rodzaju zaproponowanych przez pożyczkobiorcę zabezpieczeń. Są to opłaty skarbowe, administracyjne, czy koszty aktów notarialnych. Inne  koszty pożyczek określają tabele opłat i prowizji właściwe dla poszczególnych projektów. [Przejdź do regionalnych projektów odpowiednich dla miejsca rejestracji Twojej firmy]

jej poziom jest publikowany tutaj:
http://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php

Zabezpieczenia

Pożyczki udzielane przez Fundusz Pożyczkowy FDPA są produktami zabezpieczonymi. Sposób zabezpieczenia jest indywidualnie negocjowany z każdym klientem i zależy od naszego zaangażowania finansowego w przedsięwzięcie (kwoty pożyczki). Akceptujemy wiele form zabezpieczeń. Obligatoryjnym jest weksel in blanco. Dodatkowe, możliwe formy zabezpieczenia pożyczki to zabezpieczenia osobowe – poręczenie wekslowe innych osób fizycznych osiągających dochód, oraz zabezpieczenia majątkowe: ustanowienie hipoteki, przewłaszczenie rzeczy ruchomych (w tym maszyn i pojazdów) na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, zastaw rejestrowy, oraz blokada środków finansowych na lokacie. Akceptujemy również poręczenia instytucji finansowych – dla mazowieckich przedsiębiorców posiadamy specjalny produkt, w ramach którego do 80% kwoty pożyczki może zabezpieczyć poręczenie portfelowe Banku Gospodarstwa Krajowego i to całkowicie bezpłatnie.

W przeciwieństwie do większości podmiotów udzielających pożyczek na podstawie prawa cywilnego nie wymagamy aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się Pożyczkobiorcy i Poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c., co pozwala naszym klientom zaoszczędzić pokaźną kwotę na taksie notarialnej.

Niezbędne dokumenty aplikacyjne

Wniosek o przyznanie pożyczki i niezbędne formularze będące jego załącznikami są właściwe dla poszczególnych programów pożyczkowych. Umieściliśmy je pod opisem ofert dla przedsiębiorców z poszczególnych regionów (wybierz na zamieszczonej poniżej mapce województwo, w którym prowadzisz działalność i pobierz odpowiednie druki).

Proces udzielenia pożyczki

Twoja firma potrzebuje wsparcia finansowego, żeby złapać wiatr w żagle? Pomożemy! Skontaktuj się z naszą placówką najbliżej Twojego miejsca zamieszkania czy siedziby firmy lub zadzwoń do naszej centrali w Warszawie.  Opowiesz nam krótko o swoich planach, żebyśmy mogli ustalić czy jesteśmy w stanie Ci pomóc. Jeśli tak, zostaniesz zaproszony na spotkanie, lub nasz pracownik odwiedzi Cię w Twoim biurze i porozmawiacie o szczegółach. Na spotkanie przygotuj wymagane dokumenty zgodnie z listą.

Nasz doradca bezpłatnie zrobi wstępną analizę finansową do Twojego wniosku i pomoże Ci wypełnić niezbędne formularze. Od momentu skompletowania dokumentów aplikacyjnych do pożyczki, wydamy decyzję o przyznaniu finansowania w tydzień. Następnie niezwłocznie przygotujemy dla Ciebie umowę pożyczkową, a po jej podpisaniu i ustanowieniu zabezpieczeń maksymalnie w ciągu 7 dni, a w praktyce często nawet następnego dnia,  dostaniesz przelew na swoje konto.

Od momentu wypłaty masz trzy miesiące, żeby wydać środki zgodnie z celem określonym w umowie pożyczkowej i przedstawić nam dokumenty do rozliczenia. Musisz rozliczyć 100% wypłaconej kwoty za pomocą rachunków, faktur lub innych, równoważnych dokumentów księgowych. Pamiętaj, że zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, dokonywanie lub przyjmowanie płatności w Twojej firmie musi być realizowane za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy zawsze, kiedy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł.

Przyjmujemy kwoty brutto z faktur, czyli te zawierające podatek VAT. Możesz kupić za pieniądze z pożyczki także używany sprzęt czy inne środki trwałe, wówczas do rozliczenia poprosimy Cię o przedstawienie umów kupna-sprzedaży. Od momentu rozliczenia pożyczki najważniejszym Twoim obowiązkiem jest terminowa spłata rat, ale mamy też nadzieję na polecanie naszych usług Twoim znajomym. Zapraszamy!

Nasze referencje

Referencje

MIROSŁAW KAJKA

MIROSŁAW KAJKA

Polecam usługi FDPA. Jestem klientem już od 10 lat i nie korzystam z usług banków. Tu zawsze mogę liczyć na obsługę na najwyższym poziomie:
- pomoc przy wypełnianiu dokumentów,
- profesjonalne doradztwo,
- szybki przepływ informacji,
- błyskawiczne decyzje o przyznaniu pożyczki.
Szczególnie polecam biuro w Siedlcach. Pracujące tu Panie: Katarzynę, Edytę i Magdalenę oceniam bardzo wysoko. Panie w tym biurze mają doskonałą wiedzę, wspaniale orientują się w rynku finansowym, potrafią w prosty i zrozumiały sposób przedstawić możliwości, profesjonalnie rozpoznać potrzeby i doradzić tak, aby klient był zadowolony. Praca z nimi przebiega w bardzo sympatycznej atmosferze. Telefony odbierają nawet po godzinach pracy, błyskawicznie przekazując informacje. Ich wiedzę, pracę oraz chęć niesienia pomocy oceniam jak najlepiej. Bardzo polecam
Anna Zazga

Anna Zazga

Bardzo profesjonalne podejście do klienta, pomoc w uzupełnianiu dokumentów, ekspresowa decyzja o przyznaniu pożyczki. Super warunki! Polecam

Hubert Jurek

Hubert Jurek

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, wspiera mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w dodatku proponują bardzo korzystne warunki udzielania i finansowania pożyczek z niskim oprocentowaniem, pracownicy są świetnie przeszkoleni w zakresie pomocy, doradztwa,chętnie służą pomocą przy wypełnieniu wniosku, dobra komunikacja interpersonalna z klientem, są rzetelni i kompetentni i najważniejsze- krótki termin oczekiwania na rozpatrzenie wniosku i decyzję o przydzieleniu pożyczki, wystarczy pomysł na własny biznes a Twoje marzenia mają szanse na realizację. Gorąco polecam!

Wystaw nam referencje

Kontakt

Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Biuro główne w Warszawie
ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa
tel. (022) 864 03 90, faks (022) 864 03 61
Dział Windykacji – wew. 112
Dział Analiz – wew. 115
e-mail: fdpa@fdpa.org.pl
godziny otwarcia biura: 8.30 – 16.30

 

Nasze oddziały

Województwo Mazowieckie

Kontakt w sprawie pożyczek dla przedsiębiorców z Warszawy i okolic: Monika Mondzelewska tel. 694 407 395 

FDPA oddział w Płocku
ul. Nowy Rynek 8 lok. 24/25,
09-402 Płock
tel./faks (24) 268 90 60
tel. kom. 694 407 394
e-mail: plock@fdpa.org.pl
godziny otwarcia biura: 8.00 – 16.00
FDPA oddział w Radomiu
ul. Żeromskiego 76/82 A,
26-600 Radom
tel. kom. 690 911 630
e-mail: radom@fdpa.org.pl
godziny otwarcia biura: 8:00 – 16:00
FDPA oddział w Siedlcach
ul. Starowiejska 37,
08-110 Siedlce
tel./faks (25) 644 66 15
tel. kom. 664 727 285
e-mail: siedlce@fdpa.org.pl
godziny otwarcia biura: 8.00 – 16.00

 

Województwo Mazowieckie

FDPA oddział w Nowym Sączu
ul. Tarnowska 28, 33-300 Nowy Sącz
tel./fax (18) 441 35 66
tel. kom. 694 407 397
e-mail: nowysacz@fdpa.org.pl
godziny otwarcia biura: 8.00 – 16.00

Województwo Zachodniopomorskie

FDPA oddział w Połczynie Zdroju
ul. Koszalińska 8a, 78-320 Połczyn Zdrój
tel./faks (94) 366 33 30
tel. kom. 694 407 396
e-mail: polczyn@fdpa.org.pl
godziny otwarcia biura: 7.00 – 15.00

Województwo Podlaskie

FDPA oddział w Zambrowie
ul. Fabryczna 3a p.15, 18-300 Zambrów
tel. (86) 276 01 56
tel. kom. 530 886 664, 531 829 506
e-mail: zambrow@fdpa.org.pl
godziny otwarcia biura: 8.00 – 16.00