Fundusz pożyczkowy FDPA

en

Nagłówek

Fundusz Pożyczkowy FDPA

Fundusz Pożyczkowy FDPA

Fundusz Pożyczkowy FDPA

Zainwestuj w swój biznes i rozwiń skrzydła

Fundusz Pożyczkowy FDPA

Fundusz Pożyczkowy FDPA

Sprawdź niskooprocentowane pożyczki ze środków unijnych

O funduszu

O funduszu pożyczkowym

Aktualne nabory wniosków

O funduszu pożyczkowym

Fundusz pożyczkowy FDPA od lat wspiera finansowo przedsiębiorców, którzy w tych trudnych czasach podjęli decyzję o inwestycjach i rozwoju swoich firm. Mamy nadzieję, że z naszą pomocą uda im się zrealizować plany, utrzymać istniejące i stworzyć nowe miejsca pracy, które dla polskiej gospodarki  i polskich rodzin są bezcenne.

 

Historia

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa została utworzona przez Leona E. Irisha i J.B. Penna 7 stycznia 1988 r. W początkowych latach koncentrowała swe działania na transferze zachodnich praktyk rolniczych do Polski, modernizacji rolnictwa oraz rozwoju społeczności wiejskich, ale kiedy w 1993 roku doszło do likwidacji państwowych gospodarstw rolnych, a źródło utrzymania straciło tysiące rolników, Fundacja zdecydowała się rozszerzyć zakres swojej działalności.

Władze FDPA widziały ogromną potrzebę wsparcia społeczności wiejskiej w okresie transformacji gospodarczej i dostosowywania polskiego rolnictwa do funkcjonowania w ramach struktur Unii Europejskiej.

Najważniejszym zadaniem okazało się przeciwdziałanie skutkom bezrobocia i ograniczanie ubóstwa mieszkańców wsi. Wiedząc, że większość osób dotkniętych konsekwencjami prywatyzacji państwowych gospodarstw rolnych nie znajdzie już zatrudnienia w rolnictwie, Fundacja postanowiła skoncentrować się na promowaniu przedsiębiorczości i tworzeniu pozarolniczych miejsc pracy na wsi i w małych miastach. Najważniejsze było to, aby pomóc mieszkańcom gmin wiejskich i miejsko-wiejskich przekwalifikować się, zdobyć nowe umiejętności, żeby wesprzeć ich poprzez szkolenia, usługi doradcze, dotacje i pożyczki na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej.

W 1993 roku, dzięki dofinansowaniu Polsko – Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości, Caritasverband Deutschland oraz Levi Strauss Corporation, został utworzony Funduszu Pożyczkowy FDPA, który uruchomił pierwszy w Polsce mikro-pożyczkowy program obsługujący obszary wiejskie województw: małopolskiego, podlaskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego. Od tego czasu FDPA pozyskało dodatkowe fundusze od licznych krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji i instytucji, w tym również od Unii Europejskiej i nieprzerwanie wspiera mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Obecnie już nie tylko z obszarów wiejskich.

Fundusz Pożyczkowy FDPA dziś

Dziś oferta Funduszu Pożyczkowego FDPA  kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z sektora MSP, zarówno do firm, które prowadzą swoją działalność od dłuższego czasu, jak i tych w trakcie organizacji, które nie mają jeszcze doświadczenia. Realizowane przez nas programy wspierania rozwoju przedsiębiorczości mają na celu zachęcanie do zakładania i rozwijania własnych firm, pomoc w ich prowadzeniu,  tworzenie nowych miejsc pracy, zapewnienie źródeł ich finansowania, oraz pomoc w podnoszeniu ich konkurencyjności.Zapewniamy wsparcie finansowe w formie niskooprocentowanych pożyczek, które mają na celu nie tylko zaspokojenie inwestycyjnych, obrotowych i doraźnych potrzeb finansowych drobnych firm, ale w dużej mierze także aspekt edukacyjny, ponieważ kierowane są między innymi do osób, które nie korzystały dotychczas z zewnętrznych źródeł finansowania.

Bardzo dobre wskaźniki działalności funduszu zapewniają FDPA miejsce w ścisłej czołówce funduszy pożyczkowych w Polsce. Fundacja należy do najbardziej aktywnych instytucji mikro-pożyczkowych. Współpracujemy z władzami lokalnymi, instytucjami rynku pracy, ośrodkami doradztwa rolniczego, instytucjami bankowymi oraz stowarzyszeniami, by dostosować swój program do lokalnych potrzeb i jednocześnie zwiększyć dostępność swoich pożyczek. Liczący obecnie powyżej 86 milionów złotych fundusz pożyczkowy jest systematycznie powiększany.

Fundusz Pożyczkowy FDPA w liczbach

Rok 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ilość udzielonych pożyczek 340 530 247 262 260 250 428
Wartość udzielonych pożyczek 72 529 330,98 181 453 714,33 63 2549 49,99 45 428 100,00 31 811 190,00 27 976 500,00 37 520 318,72

Fundusz Pożyczkowy Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa został dofinansowany przez:

Fundusz Pożyczkowy Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa został dofinansowany przez:

Polish American Enterprise Fund (PAEF)
Caritas Germany
Levi Strauss Foundation,
British Know How Fund  (BKHF)
Fundacji UNIDEA

Starostwo Powiatu Świdwińskiego,
Starostwo Powiatu Limanowskiego
Starostwo Powiatu Zambrowskiego
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

oraz w ramach:

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
Inicjatywy JEREMIE dla rozwoju woj. zachodniopomorskiego

Zespół

Nasz zespół

Rada Fundacji

Urszula Budzich-Tabor
dr Andrzej Hałasiewicz

dr Krzysztof Mularczyk
Wojciech Paciorkiewicz
dr Piotr Gradziuk
Grzegorz Galusek

Zarząd Fundacji

Monika Szymańska – Prezes Zarządu
Katarzyna Sabarańska – Wiceprezes Zarządu

Pracownicy fundacji

Oddział FDPA w Warszawie
Marek Skowronek – koordynator finansowy
Agnieszka Wołek – księgowa
Agnieszka Pętkowska - specjalista ds. rozliczeń funduszu pożyczkowego
Magdalena Kurtiak - specjalista ds. rozliczeń funduszu pożyczkowego
Anna Chmura - specjalista ds. rozliczeń funduszu pożyczkowego
Monika Mondzelewska - analityk pożyczkowy
Agnieszka Szczepaniak - specjalista ds. pożyczek
Paulina Dymińska – asystentka Zarządu
Zbigniew Kostarski - radca prawny

Oddział FDPA w Nowym Sączu (woj. małopolskie)

Elżbieta Petryla - kierownik biura

Łukasz Pasiut – starszy oficer pożyczkowy

Oddział FDPA w Płocku (woj. mazowieckie)

Maria Lemanowicz – Owsik - kierownik biura

Justyna Szymańska - oficer pożyczkowy

Oddział FDPA w Połczynie Zdroju (woj. zachodniopomorskie)

Małgorzata Kubiak - kierownik biura

Irena Domitrz - oficer pożyczkowy

Oddział FDPA w Radomiu (woj. mazowieckie)

Witold Makulski – kierownik biura

Aneta Kibler – starszy oficer pożyczkowy

Oddział FDPA w Siedlcach (woj. mazowieckie)

 Katarzyna Bułakowska - kierownik biura

Anna Wielogórska - asystent biurowy

Nasza oferta

Nasza oferta

Fundusz Pożyczkowy FDPA jest częścią Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a jego misją jest działalność na rzecz poprawy dostępu przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Oferta Funduszu skierowana jest w szczególności do mikro, małych i średnich firm, w tym również do takich, które dopiero rozpoczęły swoją działalność i z powodu braku historii kredytowej lub zabezpieczeń mają trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego. Fundusz uzupełnia lukę systemową pomagając także tym, którzy nie mają szans na kredyt bankowy. Pożyczki kierowane są do wszystkich firm, niezależnie od formy prawnej czy sposobu rozliczania z fiskusem. Doceniamy zapał młodych przedsiębiorców, którzy nie mają jeszcze wyników w postaci księgowego dochodu, ale za to mają wizjonerski pomysł i racjonalny, przemyślany plan jego wdrożenia. Działamy w regionach, w sąsiedztwie naszych klientów, dlatego też mamy dobre rozeznanie rynku. Znamy problemy przedsiębiorców, dzięki czemu możemy być elastyczni i szybko reagować na ich potrzeby. 

Obecnie działamy w pięciu województwach: mazowieckim, podlaskim, małopolskim, podkarpackim i zachodniopomorskim. Mamy oddziały w Płocku, Radomiu, Siedlcach, Zambrowie, Nowym Sączu i w Połczynie Zdroju. Główna siedziba Funduszu znajduje się na warszawskich Bielanach.

Nasza oferta

Oferta - szczegóły

Co finansujemy?

Udzielamy niskooprocentowanych pożyczek na finansowanie działalności gospodarczej. Maksymalny okres spłaty jest określony w regulaminie produktu. Ponadto w większości produktów istnieje możliwość skorzystania z sześciomiesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych, która wlicza się do całkowitego okresu spłaty.  Pieniądze, którymi dysponuje Fundusz Pożyczkowy FDPA pochodzą ze środków publicznych i mogą zostać przeznaczone wyłącznie na poza dotacyjne, celowe wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. 

Pożyczki są udzielane w szczególności na:

- finansowanie inwestycji w firmowe środki trwałe[1], w tym m.in. na zakup, budowę, adaptację czy modernizację:

 • nieruchomości komercyjnych, obiektów produkcyjnych, usługowych i handlowych (gruntów, budynków, lokali usługowych),
 • maszyn,
 • urządzeń i aparatów,
 • ręcznych narzędzi pracy,
 • środków transportu niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej

- wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, np. zakup nowej linii produkcyjnej, wdrożenie nowego systemu informatycznego, stworzenie portalu i sklepu internetowego czy komputerowego programu obsługi klientów,

- zakup wartości niematerialnych i prawnych,

- finansowanie wydatków związanych z promocją i marketingiem,

- tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy, np. wyposażenie stanowiska pracy dla nowego pracownika,

- finansowanie działalności obrotowej i pozostałych celów gospodarczych, które w istotny sposób podniosą rentowność, obniżą koszty, wzbogacą ofertę i poprawią konkurencyjność firmy, szczególnie w początkowej fazie jej rozwoju, w tym m. in. zakup materiałów i surowców do produkcji, usług, oraz zakup towarów handlowych.

Pożyczka nie może być przeznaczona na zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych ani spłatę zobowiązań zaciągniętych w innych instytucjach finansowych.

[1] Składniki majątku trwałego o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby jednostki lub oddane do użytkowania na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze

Kto może skorzystać?

Dążymy do tego, aby z naszej oferty mogła skorzystać każda firma z sektora MŚP, która jest zarejestrowana, posiada siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polski. Aktualnie Fundusz Pożyczkowy FDPA posiada swoje oddziały i prężnie działa w pięciu województwach: mazowieckim, podlaskim, małopolskim, podkarpackim i zachodniopomorskim. Zależy nam na bliskich relacjach z naszymi klientami i cenimy sobie możliwość szybkiego, bezpośredniego kontaktu z nimi, dlatego też obsługujemy głównie firmy z wymienionych regionów, ale może się do nas zgłosić każdy polski przedsiębiorca.

Naszym klientem może zostać każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która wykonuje we własnym imieniu pozarolniczą działalność gospodarczą.  Warunkiem koniecznym jest posiadanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, jesteś wspólnikiem spółki cywilnej czy jawnej, osobą decyzyjną w spółce z o. o. czy spółce akcyjnej, Twoja firma zatrudnia nie więcej niż 250 pracowników, ma roczny obrót poniżej 50 mln euro lub bilans roczny do 43 mln euro, oferta FDPA jest dla Ciebie.

Ile to kosztuje?

Fundusz Pożyczkowy FDPA został dofinansowany przez liczne, krajowe i międzynarodowe instytucje i organizacje. Jego misją jest pobudzanie przedsiębiorczości i stymulowanie wzrostu gospodarczego. Nie jesteśmy typowym podmiotem komercyjnym, a naszej działalności nie przyświeca cel maksymalizacji zysku. Udzielamy niskooprocentowanych pożyczek dla przedsiębiorców, jednakże różnicujemy ich koszt w zależności od indywidualnej oceny ryzyka współpracy z konkretnym podmiotem. Dla stałych klientów mamy specjalną ofertę cenową, więc jeśli już jesteśmy, lub w przeszłości byliśmy Twoim partnerem w biznesie, skontaktuj się bezpośrednio ze swoim osobistym doradcą.

Kluczowy wpływ na wynik oceny ryzyka współpracy z nowymi klientami mają następujące czynniki: kondycja finansowa przedsiębiorstwa, staż firmy, okres pożyczki i poziom zabezpieczeń.

Kondycja finansowa przedsiębiorstwa – będziesz wysoko oceniony, jeśli Twoja firma wykazuje dochód w bieżącym okresie oraz dwóch poprzednich latach podatkowych, ale akceptujemy również stratę, której przyczyną jest amortyzacja środków trwałych czy koszty poniesione w związku ze zrealizowanymi, kluczowymi dla Twojego biznesu inwestycjami.

Staż firmy – im dłużej działasz na rynku, z tym większą pewnością można ocenić Twoje kompetencje biznesowe, w szczególności kiedy Twoje zeznanie podatkowe je potwierdza. Nie mniej jednak Fundusz posiada również specjalną ofertę dla startujących firm już od pierwszego dnia działalności, więc krótki okres istnienia na rynku nie ogranicza możliwości uzyskania finansowania w FDPA.

Okres pożyczki – poza dotacyjne formy finansowania zewnętrznego generują pewne koszty związane z obsługą odsetek. Im dłużej korzysta się z kredytu, tym większy będzie całkowity koszt odsetkowy. Pożyczki FPDA są jednak tak skonstruowane, żeby nie nadwyrężyć budżetu Twojej firmy.

Zabezpieczenia – FDPA nie wymaga od przedsiębiorców określonego stażu działalności. Nie dyskwalifikuje za brak księgowego zysku. Nie oczekuje dochodowej zdolności kredytowej. Oczekuje natomiast dobrej współpracy, uczciwości i przedstawienia adekwatnego do kwoty pożyczki zabezpieczenia, które ograniczy ryzyko związane z brakiem spłaty długu. FDPA szczyci się wysokim poziomem spłacalności pożyczek, ponieważ klienci Funduszu to pasjonaci, którzy wierzą w swój sukces i nie wahają się poręczyć spłatę swojej pożyczki, zrobić zastaw na prywatnym aucie czy hipotekę na nieruchomości. Akceptujemy zabezpieczenia majątkowe i osobowe (poręczenia), więc naszym oczekiwaniom jest o wiele łatwiej sprostać niż oczekiwaniom innych instytucji finansowych.

Oprocentowanie naszych pożyczek to suma stopy bazowej wykorzystywanej do obliczania wartości pomocy publicznej 2, okresu finansowania oraz marży wynikającej z indywidualnej oceny ryzyka.  

Poza oprocentowaniem zaciągnięcie pożyczki w Funduszu Pożyczkowym FDPA może wiązać się z kosztami ustanowienia i zwolnienia prawnych zabezpieczeń pożyczki, w zależności od rodzaju zaproponowanych przez pożyczkobiorcę zabezpieczeń. Są to opłaty skarbowe, administracyjne, czy koszty aktów notarialnych. Inne  koszty pożyczek określają tabele opłat i prowizji właściwe dla poszczególnych projektów.

jej poziom jest publikowany tutaj:
http://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php

Zabezpieczenia

Pożyczki udzielane przez Fundusz Pożyczkowy FDPA są produktami zabezpieczonymi. Sposób zabezpieczenia jest indywidualnie negocjowany z każdym klientem i zależy od naszego zaangażowania finansowego w przedsięwzięcie (kwoty pożyczki). Akceptujemy wiele form zabezpieczeń. Obligatoryjnym jest weksel in blanco. Dodatkowe, możliwe formy zabezpieczenia pożyczki to zabezpieczenia osobowe – poręczenie wekslowe innych osób fizycznych osiągających dochód, oraz zabezpieczenia majątkowe: ustanowienie hipoteki, przewłaszczenie rzeczy ruchomych (w tym maszyn i pojazdów) na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, zastaw rejestrowy, oraz blokada środków finansowych na lokacie. Akceptujemy również poręczenia instytucji finansowych – dla mazowieckich przedsiębiorców posiadamy specjalny produkt.

Niezbędne dokumenty aplikacyjne

Wniosek o przyznanie pożyczki i niezbędne formularze będące jego załącznikami są właściwe dla poszczególnych programów pożyczkowych. Umieściliśmy je pod opisem ofert dla przedsiębiorców z poszczególnych regionów (wybierz na zamieszczonej powyższej mapce województwo, w którym prowadzisz działalność, produkt którym jesteś zainteresowany i pobierz odpowiednie druki).

Instrukcja składania wniosku online (dostępne dla przedsiębiorców posiadających podpis kwalifikowany):

 1. W celu złożenia wniosku zapoznaj się z Regulaminem udzielania pożyczek.
 2. Pobierz dokumenty z zakładki „dokumenty do pobrania”, a następnie je dokładnie wypełnij nie pomijając żadnego z pól.
 3. Podpisz każdy z wypełnionych dokumentów, używając swojego programu do podpisu kwalifikowanego.
 4. Dołącz pozostałe wymagane dokumenty, zgodnie z wykazem załączników zawartym we wniosku pożyczkowym.
 5. Spakuj dokumenty (np. WinZip) i zabezpiecz hasłem.
 6. Prześlij kompletną dokumentację na adres mailowy osoby/biura w regionie w którym chcesz ubiegać się o pożyczkę. 

Proces udzielenia pożyczki

Twoja firma potrzebuje wsparcia finansowego, żeby złapać wiatr w żagle? Pomożemy! Skontaktuj się z naszą placówką najbliżej Twojego miejsca zamieszkania czy siedziby firmy. Opowiesz nam krótko o swoich planach, żebyśmy mogli ustalić czy jesteśmy w stanie Ci pomóc. Jeśli tak, zostaniesz zaproszony na spotkanie, lub nasz pracownik odwiedzi Cię w Twoim biurze i porozmawiacie o szczegółach. Na spotkanie przygotuj wymagane dokumenty o które poprosi Cię nasz doradca. 

Nasz doradca bezpłatnie zrobi wstępną analizę finansową do Twojego wniosku i pomoże Ci wypełnić niezbędne formularze. Od momentu skompletowania dokumentów aplikacyjnych do pożyczki, wydamy decyzję o przyznaniu finansowania w tydzień. Następnie niezwłocznie przygotujemy dla Ciebie umowę pożyczkową, a po jej podpisaniu i ustanowieniu zabezpieczeń maksymalnie w ciągu 7 dni, a w praktyce często nawet następnego dnia,  dostaniesz przelew na swoje konto.

Od momentu wypłaty masz z reguły trzy miesiące (w zależności od produktu i informacji zawartych w regulaminie), żeby wydać środki zgodnie z celem określonym w umowie pożyczkowej i przedstawić nam dokumenty do rozliczenia. Musisz rozliczyć 100% wypłaconej kwoty za pomocą rachunków, faktur lub innych, równoważnych dokumentów księgowych. Pamiętaj, że zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, dokonywanie lub przyjmowanie płatności w Twojej firmie musi być realizowane za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy zawsze, kiedy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł.

Do rozliczenia przyjmujemy kwoty brutto opłaconych faktur, czyli te zawierające podatek VAT. Możesz kupić za pieniądze z pożyczki także używany sprzęt czy inne środki trwałe, wówczas do rozliczenia poprosimy Cię o przedstawienie umów kupna-sprzedaży. Od momentu rozliczenia pożyczki najważniejszym Twoim obowiązkiem jest terminowa spłata rat, ale mamy też nadzieję na polecanie naszych usług Twoim znajomym. Zapraszamy!

Nasze referencje

Referencje

Monika Płock

Monika Płock

Jestem osobą, która korzystała z usług, pożyczki Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, i muszę przyznać, ze zaskoczyła mnie w pozytywnym znaczeniu tego słowa obsługa jak również zajęciem się klientem podejściem indywidualnym przez Panią Monikę Ludwicką. Bardzo chętnię polecam te biuro i korzystanie z ofert, jakie oferują.
Anna Zazga

Anna Zazga

Bardzo profesjonalne podejście do klienta, pomoc w uzupełnianiu dokumentów, ekspresowa decyzja o przyznaniu pożyczki. Super warunki! Polecam

Kamil Kisielewski

Kamil Kisielewski

Postaram się opisać moje doświadczenia krótko :
Rzeczowość, rzetelność, brak kruczków, dobre warunki, odpowiednia kadra – te cechy oraz pewnie wiele innych charakteryzuje FDPA. Gdyby banki miały choć kilka tych cech świat byłby lepszy. Szczerze i z pełną świadomością wystawiam pozytywną opinię na temat FDPA, ze szczególnym wskazaniem na Panią Joannę Zalewską z oddziału w Zambrowie.
Jestem na początku drogi jako przedsiębiorca, lecz w przyszłości na pewno będę chętnie współpracował z FDPA. Polecam.

Wystaw nam referencje

Kontakt

Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Biuro główne w Warszawie
ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa
tel. (022) 864 03 90, faks (022) 864 03 61
Dział Windykacji – wew. 112
Dział Analiz – wew. 115
e-mail: fdpa@fdpa.org.pl
godziny otwarcia biura: 8.30 – 16.30

 

Nasze oddziały

Województwo Mazowieckie

Kontakt w sprawie pożyczek dla przedsiębiorców z Warszawy i okolic: Monika Mondzelewska tel. 694 407 395 

 

FDPA oddział w Płocku
ul. Nowy Rynek 8 lok. 24/25,
09-402 Płock
tel./faks (24) 268 90 60
tel. kom. 694 407 394
e-mail: plock@fdpa.org.pl
godziny otwarcia biura: 8.00 – 16.00
FDPA oddział w Radomiu
ul. Żeromskiego 76/82 A,
26-600 Radom
tel. /fax (48) 332 14 90
tel. kom. 690 911 630
e-mail: radom@fdpa.org.pl
godziny otwarcia biura: 8:00 – 16:00
FDPA oddział w Siedlcach
ul. Starowiejska 37,
08-110 Siedlce
tel./faks (25) 644 66 15
tel. kom. 664 727 285
e-mail: siedlce@fdpa.org.pl
godziny otwarcia biura: 8.00 – 16.00

 

Województwo Małopolskie

FDPA oddział w Nowym Sączu
ul. Tarnowska 28, 33-300 Nowy Sącz
tel./fax (18) 441 35 66
tel. kom. 694 407 397
e-mail: nowysacz@fdpa.org.pl
godziny otwarcia biura: 8.00 – 16.00

Województwo Zachodniopomorskie

FDPA oddział w Połczynie Zdroju
ul. Koszalińska 8a, 78-320 Połczyn Zdrój
tel./faks (94) 366 33 30
tel. kom. 694 407 396
e-mail: polczyn@fdpa.org.pl
godziny otwarcia biura: 7.00 – 15.00

Województwo Podlaskie

FDPA oddział w Zambrowie
ul. Fabryczna 3a p.15, 18-300 Zambrów
tel. (86) 276 01 56
tel. kom. 530 886 664, 531 829 506
e-mail: zambrow@fdpa.org.pl
godziny otwarcia biura: 8.00 – 16.00