Fundusz inwestycyjny - oferta w województwie Zachodniopomorskim

Nagłówek

Fundusz Pożyczkowy FDPA - Oferta Województwo Zachodniopomorskie

Oferta Funduszu Pożyczkowego FDPA dla województwa Zachodniopomorskiego

Pożyczka obrotowo inwestycyjna PLUS

Pożyczka obrotowo inwestycyjna PLUS

Pożyczka obrotowo inwestycyjna PLUS

Pożyczka obrotowo inwestycyjna PLUS - zakładki

O pożyczce

UWAGA! NABÓR WNIOSKÓW OTWARTY!

25 czerwca 2019 r. Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy podpisał z FDPA Umowę Operacyjną Pożyczki Obrotowo Inwestycyjnej PLUS (POI PLUS) dla przedsiębiorców działających w województwie zachodniopomorskim, dzięki czemu pozyskaliśmy 10 mln zł na pożyczki.


Dla kogo?
 dla mikro, małych przedsiębiorców zarejestrowanych, posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą w województwie zachodniopomorskim

Kwota, oprocentowanie i okres spłaty

 • pożyczka w wysokości od 100 000 zł do 500 000 zł
 • okres spłaty do 84 miesięcy
 • możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych do 8 m-cy, natomiast w przypadku B+R wynosi 14 miesięcy (karencja wlicza się do okresu spłaty)
 • raty równe
 • brak prowizji za udzielenie pożyczki

Cel pożyczki – czyli na co można wydać pieniądze?

 • W ramach Instrumentu Finansowego finansowane będą przedsięwzięcia Ostatecznego Odbiorcy przyczyniające się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 • Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie.
 • W ramach Instrumentu Finansowego Pośrednik Finansowy może udzielać Jednostkowych POI PLUS na przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe (B+R), zgodnie z załącznikiem nr 15 do IPU.

Pożyczkę należy rozliczyć w terminie 180 dni od daty jej uruchomienia. Fundacja wymaga zabezpieczenia spłaty zobowiązania na warunkach ogólnych. Szczegółowe warunki udzielania pożyczek określa Regulamin udzielania Pożyczki Obrotowo Inwestycyjnej PLUS w ramach Inicjatywy Jeremie. Wysokość opłat określa Tabela opłat. Informacji udzielają pracownicy naszego oddziału w Połczynie Zdroju.   FDPA oddział w Połczynie Zdroju ul. Koszalińska 8a, 78-320 Połczyn Zdrój tel./faks (94) 366 33 30 tel. kom. 694 407 396 e-mail: polczyn@fdpa.org.pl

Kontakt

FDPA oddział w Połczynie Zdroju
ul. Koszalińska 8a, 78-320 Połczyn Zdrój
tel./faks (94) 366 33 30
tel. kom. 694 407 396
e-mail: polczyn@fdpa.org.pl

Pożyczka obrotowo inwestycyjna PLUS - stopka

Pożyczka obrotowo inwestycyjna PLUS

Separator

Separator

 

 

Fundusz pożyczkowy REP

Fundusz pożyczkowy REP

 Fundusz pożyczkowy REP

Fundusz pożyczkowy REP - zakładki

O pożyczce

Fundusz Pożyczkowy FDPA jest częścią Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Działamy na rzecz poprawy dostępu przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Nasza oferta skierowana jest w szczególności do mikro, małych i średnich firm, w tym również do takich, które dopiero rozpoczęły swoją działalność i z powodu braku historii kredytowej lub zabezpieczeń mają trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego.

Główne zalety Funduszu Pożyczkowego FDPA to:

- konkurencyjne warunki udzielania pożyczek
- oprocentowanie od 3,43% w skali roku
- elastyczne formy zabezpieczeń
- minimalne formalności (brak biznes planu),
- krótki czas oczekiwania na decyzję w sprawie udzielenia finansowania – do maks. 5 dni od złożenia wniosku pożyczkowego.

Maksymalna kwota pożyczki to 250 000 zł, okres kredytowania do 5 lat z możliwością 6 miesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych.

Szczegółowe warunki udzielania pożyczek z fundusz pożyczkowego FDPA określa „Regulamin udzielania pożyczek”. Wysokość prowizji i opłat określa Tabela opłat.

Kontakt

FDPA oddział w Połczynie Zdroju
ul. Koszalińska 8a, 78-320 Połczyn Zdrój
tel./faks (94) 366 33 30
tel. kom. 694 407 396
e-mail: polczyn@fdpa.org.pl

Fundusz pożyczkowy REP - stopka

Separator

Separator

 

 

Pożyczka płynnościowa

Pożyczka płynnościowa

Pożyczka płynnościowa

Pożyczka płynnościowa - zakładki

O pożyczce

UWAGA! NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY!

Pożyczki Płynnościowe dla przedsiębiorców dotkniętych COVID-19

Pożyczka Płynnościowa udzielana przez Pośrednika Finansowego Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy Bank Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego w celu zapewnienia finansowania płynności, w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19., pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2”

Dla kogo wsparcie: dla mikro-, małych i średnich firm, posiadających siedzibę zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w KRS albo stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem w CEIDG na terenie województwa zachodniopomorskiego ,które przed 31.12.2019 roku nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a obecnie znajdują się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub są nią zagrożone

Podstawowe warunki Pożyczek Płynnościowych:

 • Okres spłaty pożyczki - do 5 lat
 • Oprocentowanie - 0%
 • Karencja w spłacie - do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
 • Wakacje kredytowe - wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki) przy czym całkowity okres kredytowania nie może przekroczyć 5 lat.
 • Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę
 • Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 250 000 zł.

Cel finansowania: Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych lub inwestycyjnych przedsiębiorstwa, w tym np.:

 • wypłatę wynagrodzeń pracowników,
 • zobowiązania publiczno – prawne (opłaty ZUS, Urząd Skarbowy, podatek)
 • spłatę zobowiązań handlowych,
 • zatowarowanie, półprodukty itp,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości w prowadzeniu działalności.

Pożyczki Płynnościowe są elementem tzw. rządowej tarczy antykryzysowej.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa nie współpracuje z pośrednikami w zakresie pozyskiwania środków z Pożyczki Płynnościowej. W związku z pojawieniem się informacji o nieuczciwych praktykach i pobieraniu opłat za przygotowanie dokumentacji, prosimy Przedsiębiorców o bezpośredni kontakt z Fundacją i  korzystanie z dokumentów aplikacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej. Od środków jednostkowej pożyczki nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą. Dokumenty do pobrania poniżej. Wnioskodawca posiadający podpis kwalifikowany może złożyć wniosek online wg instrukcji poniżej. Dokumenty w wersji papierowej prosimy przesłać pocztą / za zwrotnym poświadczeniem odbioru / lub kurierem na adres: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Biuro Terenowe ul. Koszalińska 8a 78-320 Połczyn-Zdrój

Dane kontaktowe:
Biuro Terenowe FDPA
ul. Koszalińska 8a 78-320 Połczyn-Zdrój
tel. 94 36 63 330
tel. kom.: 694 407 396; 664 727 287
e-mail: polczyn@fdpa.org.pl

Instrukcja składania wniosku online (dostępne dla przedsiębiorców posiadających podpis kwalifikowany):

 1. W celu złożenia wniosku zapoznaj się z Regulaminem udzielania pożyczek.
 2. Pobierz dokumenty z okienka pod nazwą „dokumenty do pobrania”, a następnie:
 • Wypełnij WNIOSEK O POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ wraz z kwestionariuszem osobowym    ( kwestionariusz nie dotyczy spółek prawa handlowego)
 • Wypełnij HARMONOGRAM OSIĄGNIĘCIA POPRAWY W ZAKRESIE PŁYNNOŚCI FIRMY I UTRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • Wypełnij ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY
 • Wypełnij FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC REKOMPENSUJĄCĄ NEGATYWNE KONSEKWENCJE EKONOMICZNE Z POWODU COVID-19
 • Wypełnij ‘OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NAKŁADANIA SIĘ FINANSOWANIA/ DOFINANSOWANIA’
 • Wypełnij ‘OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O SPEŁNIENIU KRTERIÓW MŚP’
 • Wypełnij INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ DANYCH OSOBOWYCH WNIOSKODAWCY
 • Wypełnij RODO- DODATKOWE ZGODY
 • Wypełnij ‘UPOWAŻNIENIE DO SPRAWDZENIA W BIG PRZEDSIĘBIORCY I UPOWAŻNIENIE DO SPRAWDZENIA W BIG KONSUMENTA ’

Dokumenty dla Poręczyciela – dla osób posiadających podpis kwalifikowany:

 • Wypełnij OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA
 • Wypełnij INFORMACJĘ DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH PORĘCZYCIELA LUB OSOBY UDZIELAJĄCEJ INNEGO RODZAJU ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI
 • Wypełnij UPOWAŻNIENIE DO SPRAWDZENIA W BIG KONSUMENTA / PRZEDSIĘBIORCY

3. Podpisz każdy z wypełnionych dokumentów, używając swojego programu do podpisu kwalifikowanego.
4. Dołącz pozostałe wymagane są dokumenty, zgodnie z wykazem załączników zawartym we wniosku pożyczkowym.
5. Dokumenty muszą być spakowane (WinZip) i zabezpieczone hasłem.
6. Odeślij kompletną dokumentację na adres: pozyczki@fdpa.org.pl

Kontakt

FDPA oddział w Połczynie Zdroju
ul. Koszalińska 8a, 78-320 Połczyn Zdrój
tel./faks (94) 366 33 30
tel. kom. 694 407 396
e-mail: polczyn@fdpa.org.pl

Pożyczka płynnościowa - stopka

Separator

Separator

 

 

Pożyczka Płynnościowa POIR

Pożyczka Płynnościowa POIR

Pożyczka Płynnościowa POIR

Pożyczka Płynnościowa POIR - zakładki

O pożyczce

UWAGA!
NABÓR WNIOSKÓW ROZPOCZNIE SIĘ 08.09.2021 R. od godz. 8:00!

Pożyczki Płynnościowe POIR dla przedsiębiorców dotkniętych COVID-19

Dla kogo: wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm, niezależnie od branż z siedzibą lub stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Podstawowe warunki Pożyczek Płynnościowych:

 • Okres spłaty pożyczki - do 6 lat
 • Oprocentowanie - 0%
 • Karencja w spłacie - do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
 • Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę
 • Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł.

Cel pożyczki:

Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych lub inwestycyjnych przedsiębiorstwa, w tym np.:

 • wypłatę wynagrodzeń pracowników,
 • zobowiązania publiczno – prawne (opłaty ZUS, Urząd Skarbowy, podatek)
 • spłatę zobowiązań handlowych,
 • zatowarowanie, półprodukty itp,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości w prowadzeniu działalności.

Czym są Pożyczki Płynnościowe POIR?

Pożyczka płynnościowa POIR umożliwia mikro, małym i średnim firmom sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Jakie są warunki skorzystania?

 • firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019, a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub jest nią zagrożona,
 • na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy i nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych.

Pożyczki Płynnościowe POIR są elementem tzw. rządowej tarczy antykryzysowej.
Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczki po złożeniu wniosku w instytucji finansującej, współpracującej z BGK.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa nie współpracuje z pośrednikami w zakresie pozyskiwania środków z Pożyczki Płynnościowej POIR.

W związku z pojawieniem się informacji o nieuczciwych praktykach i pobieraniu opłat za przygotowanie dokumentacji, prosimy Przedsiębiorców o bezpośredni kontakt z Fundacją i  korzystanie z dokumentów aplikacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej. Od środków jednostkowej pożyczki nie pobiera siężadnych opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą.

 

Instrukcja składania wniosku online (dostępne dla przedsiębiorców posiadających podpis kwalifikowany):

 1. W celu złożenia wniosku zapoznaj się z Regulaminem udzielania pożyczek.
 2. Pobierz dokumenty z okienka pod nazwą „dokumenty do pobrania”, a następnie:
 • Wypełnij WNIOSEK O POŻYCZKĘ PŁYNNOŚCIOWĄ wraz z kwestionariuszem osobowym    ( kwestionariusz nie dotyczy spółek prawa handlowego)
 • Wypełnij HARMONOGRAM OSIĄGNIĘCIA POPRAWY W ZAKRESIE PŁYNNOŚCI FIRMY I UTRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • Wypełnij ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY
 • Wypełnij FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC REKOMPENSUJĄCĄ NEGATYWNE KONSEKWENCJE EKONOMICZNE Z POWODU COVID-19
 • Wypełnij ‘OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NAKŁADANIA SIĘ FINANSOWANIA/ DOFINANSOWANIA’
 • Wypełnij ‘OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O SPEŁNIENIU KRTERIÓW MŚP’
 • Wypełnij INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ DANYCH OSOBOWYCH WNIOSKODAWCY
 • Wypełnij RODO- DODATKOWE ZGODY
 • Wypełnij ‘UPOWAŻNIENIE DO SPRAWDZENIA W BIG PRZEDSIĘBIORCY I UPOWAŻNIENIE DO SPRAWDZENIA W BIG KONSUMENTA ’

Dokumenty dla Poręczyciela – dla osób posiadających podpis kwalifikowany:

 • Wypełnij OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA
 • Wypełnij INFORMACJĘ DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH PORĘCZYCIELA LUB OSOBY UDZIELAJĄCEJ INNEGO RODZAJU ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI
 • Wypełnij UPOWAŻNIENIE DO SPRAWDZENIA W BIG KONSUMENTA / PRZEDSIĘBIORCY

3. Podpisz każdy z wypełnionych dokumentów, używając swojego programu do podpisu kwalifikowanego.
4. Dołącz pozostałe wymagane są dokumenty, zgodnie z wykazem załączników zawartym we wniosku pożyczkowym.
5. Dokumenty muszą być spakowane (WinZip) i zabezpieczone hasłem.
6. Odeślij kompletną dokumentację na adres: pozyczki@fdpa.org.pl

Kontakt

FDPA oddział w Połczynie Zdroju
ul. Koszalińska 8a, 78-320 Połczyn Zdrój
tel./faks (94) 366 33 30
tel. kom. 694 407 396
e-mail: polczyn@fdpa.org.pl

Pożyczka Płynnościowa POIR - stopka