Blisko z przyrodą

pl

Blisko z przyrodą

2 minuty read
Blisko z przyrodą

KARTA PROJEKTU

Nazwa projektu: Blisko z przyrodą

Okres realizacji: 1.03.2010 – 31.07.2010

Budżet projektu: 50 000 zł

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Cel projektu:
Podniesienie poziomu wiedzy z przedmiotów przyrodniczych.

Rozbudzenie zainteresowań i zmotywowanie uczniów do nauki dzięki atrakcyjnym formom zajęć (warsztaty, konkurs, wycieczka).

Złagodzenie różnic edukacyjnych między dziećmi ze wsi, a tymi z większych miast.

Beneficjenci:
36 uczniów uczęszczających do klas IV-VI Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wyrkach

Działania:
Zorganizowano 18 godzinne warsztaty edukacyjne z zakresu ekologii, ochrony środowiska oraz biologii.

Przeprowadzono konkurs wiedzy o ekologii, w czasie którego uczniowie mogli pochwalić się świeżo zdobytą wiedzą, uczestnicy otrzymali nagrody indywidualne oraz nagrodę główną, która stanowiła wyposażenie pracowni przyrodniczej.

 W ramach projektu odbyła się 2 dniowa wycieczka do Warszawy, zaplanowano: wizytę w ogrodzie botanicznym i zoologicznym, wycieczkę po Starym Mieście oraz seans edukacyjny „Cztery żywioły” w formacie 3D                                                                              

Rezultaty:
Dzieci uczestniczące w projekcie poszerzyły wiedzę z zakresu ekologii i biologii.

Poprawiły swoje stopnie z przedmiotów przyrodniczych.

Podniesiono świadomość na temat zagrożeń dla środowiska naturalnego.

Wprowadzono nowe formy przekazywania wiedzy: zabawę, prezentacje multimedialne, doświadczenia, seanse edukacyjne oraz wycieczki .

Wyposażono pracownię przyrodniczą w pomoce naukowe.