II Edycja

pl

II Edycja

04.11.2021
2 minuty read

NADESŁANE PRACE

Do tegorocznej edycji zgłoszono 19 prac: 6 w pierwszej kategorii i 13 w kategorii drugiej. Są wśród nich prace naukowe dot. problematyki związanej z rolnictwem i wsią, monografie wsi, a nawet dramat. Na konkurs prace nadesłali ludzie nauki, studenci badający zjawiska społeczne i ekonomiczne w rolnictwie oraz osoby zainteresowane poznawaniem historii, tradycji i życia mieszkańców wsi. Dzięki konkursowi osoby, które zazwyczaj nie parają się pisarstwem, sięgnęły po pióro, by przypomnieć sylwetki ludzi, ich dokonania, tradycje tak niegdyś żywe w wiejskim krajobrazie. Wieś – jej krajobraz, społeczeństwo i kultura – ulegają szybkim i nieodwracalnym zmianom, a osoby będące skarbnicami wiedzy o minionych czasach odchodzą, dlatego tak ważne jest zachowanie spuścizny polskiej wsi dla przyszłych pokoleń.

ROZTRZYGNIĘCIE

W pierwszej kategorii konkursu obejmującej prace naukowe, popularno-naukowe i inne prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi, laureatem została pani Kamila Storz autorka pracy „Murowany dom wiejski w krajobrazie kulturowym Warmii i Mazur”. Dr Dorota Klepacka-Kołodziejska tak ocenia tę pracę ”Ujęło mnie dość osobiste podejście do tematu, ciekawe pytania badawcze, trochę przewrotne, skłaniające jednak do głębszej analizy. Momentami praca jest specjalistyczna, jednak jest to zupełnie uzasadnione.” Dla czytelników, którzy wezmą do ręki książkę pani Storz, może ona stać się początkiem wielkiej przygody z architekturą, która nie jest przez nas do końca poznana, a przez to niedoceniana.

2 edycja laureaci razemW drugiej kategorii, w której złożono prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi, laureatem został pan Adam Panasiuk autor pracy „Śladami zapomnianej historii… Wereszczyn.” Jest to niezwykle interesująca praca nie tylko ze względu na treść i język, jakim opowiedziano o Wereszczynie – wsi na Lubelszczyźnie, ale również ze względu na sposób jej powstania. Współautorami opracowania są ludzie, którzy bardzo chętnie podzielili się z panem Panasiukiem dokumentami dotyczącymi miejscowości, fotografiami, wspomnieniami z nią związanymi.

LAUREACI


KAMILA STORZ
2 edycja ok+éadka storz
Tytuł pracy: „Murowany dom wiejski
w krajobrazie kulturowym Warmii i Mazur”

 

2-edycja-adam-panasiuk-na-wsi
Adam Panasiuk
2 edycja ok+éadka panasiuk
Tytuł pracy„Śladami zapomnianej
historii… Wereszczyn.”