IX Edycja

pl

IX Edycja

W IX edycji konkursu ,,Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” zgłoszono 23 prace, 6 w pierwszej kategorii i  17 w kategorii drugiej. Autorami nadesłanych prac konkursowych są nie tylko przedstawiciele świata nauki, ale także studenci badający zjawiska społeczne,  regionaliści i pasjonaci historii, którzy z zamiłowaniem opisują tradycje polskiej wsi z różnych regionów kraju. Pośród opracowań znalazły się prace magisterskie i doktoraty, monografie wsi, cenne wspomnienia, zbiory wierszy, osobiste refleksje i pamiętniki. Autorzy w swoich pracach podejmowali różnorodną tematykę. Najwięcej prac nadesłano z  województwa mazowieckiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Wszystkim autorom bardzo dziękujemy.

19.12.2017
1 minutę read

W tym roku w kategorii pierwszej, obejmującej prace naukowe, popularno-naukowe i inne prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi nie przyznano nagrody głównej. Wyróżniono dwie prace autorstwa:

  • Joanny Mroczkowskiej pt. "Polityka smaku. Rola jedzenia w tworzeniu w podtrzymywaniu i negocjowaniu więzi społecznych i rodzinnych w Dąbrowie Białostockiej i okolicach", 
  • Magdaleny Sternickiej-Kowalskiej pt. "Formy ruchliwości przestrzennej mieszkańców gminy podmiejskiej".

W kategorii drugiej, w której złożono prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) laureatką została pani Anna Błachucka  autorka pracy pt. „Opłotki”. Utwór ten to pasjonaująca opowieść o życiu wsi Kozłowo mieszczącej się w województwie świętokrzyskim. Jest to udana literacko i faktograficznie próba odnowienia związku z chłopskim rodowodem, akt podtrzymania ciągłości kulturowej. 

Wyrózniono również pracę pana Marcina Skowrońskiego pt. "Kwietnik w Sikorzu - szkice z przeszłości wsi".

Zwyciężczyni konkursu oraz wyróżnionym autorom serdecznie gratulujemy!!!