Kamila Storz

pl

Kamila Storz

04.11.2021
2 minuty read

KAMILA STORZ: w 2002 roku ukończyłam Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie, w którym zaczęła się moja przygoda ze sztuką. Pamiętam moją wychowawczynię, a jednocześnie „panią” od historii sztuki, to podczas jej zajęć uświadomiłam sobie, że większą radość daje mi studiowanie sztuki niż tworzenie jej. Rok po ukończeniu liceum dostałam się na studia na Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek historia sztuki. Z czasem właśnie w architekturze odnajdywałam najbardziej satysfakcjonujący mnie przedmiot badań. W 2006 roku obroniłam pracę licencjacką, a następnie podjęłam studia na Uniwersytecie w Heidelbergu. Studiując w Niemczech, zyskałam nieco inny punkt widzenia historii i historii sztuki, nowe spojrzenie na interesujące mnie od dawna stosunki niemiecko-polskie. Studia magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim w 2010 roku. Pracę magisterską po tytułem „Murowany dom wiejski w krajobrazie kulturowym Warmii i Mazur” napisałam pod opieką profesor dr hab. Anny Kutaj-Markowskiej, która – wiem to dopiero teraz – wiele ryzykowała, pozwalając mi pisać na tak mało „artystyczny” temat.

Mam 28 lat, urodziłam się i wychowałam na Mazurach, w leśniczówce Galwica położonej niedaleko Jedwabna w powiecie szczycieńskim. Leśniczówka to stuletni, poniemiecki dom z czerwonej cegły. Przyszedł moment, że takich domów zaczęłam na Warmii i Mazurach dostrzegać coraz więcej i zastanawiać się, dlaczego nie docenia się ich piękna, skazuje się na nieudolne remonty i nieodpowiedzialnych lokatorów. Miejsce naszego urodzenia często „programuje” nas na całe życie. Wierzę, że tak się stało w moim przypadku.

Myślę, że etap badań nad architekturą wiejską Warmii i Mazur dopiero się dla mnie rozpoczął. Prywatnie, od kilku lat remontujemy z mężem nasz własny dom z czerwonej cegły. Kupiliśmy ruinę, której nie pozwoliliśmy zginąć, a niekończący się remont przekształcił się z czasem w nasze wspólne hobby. Nieustannie gromadzę również dokumentację zdjęciową ciekawych obiektów, rozmawiam z ich mieszkańcami, uczę się prusko-polsko-niemieckiej historii regionu. Mam nadzieję, że jeszcze wiele przede mną.

Wydana publikacja konkursowa: Murowany dom wiejski w krajobrazie kulturowym Warmii i Mazur

Konkurs "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"