"Nawigator" usługa pilotażowa w zakresie finansowania

pl

"Nawigator" usługa pilotażowa w zakresie finansowania

2 minuty read

Nazwa projektu: „NAWIGATOR” usługa pilotażowa w zakresie finansowania zwrotnego dla MŚP

Okres realizacji: 1.06.2012- 30.04.2013

Budżet projektu: 490 000,00 zł                                      

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.1.1 „Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”

Cel projektu:
Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców.

Beneficjenci:
Mikro- i mali przedsiębiorcy z woj. mazowieckiego planujący rozwój działalności gospodarczej

Dudziak

Rezultaty:
W ramach projektu 62 przedsiębiorców otrzymało wsparcie doradcze z zakresu finansowania zwrotnego, aż 76 % z nich otrzymało środki finansowe, o które ubiegali się w instytucjach finansujących (bankach, instytucjach leasingowych , funduszach pożyczkowych). Dzięki zewnętrznemu finansowaniu pozyskanemu w łącznej kwocie prawie 5 milionów zł przeprowadzono inwestycje i dofinansowano kapitał obrotowy 47 mazowieckich firm. Dodatkowo przeszkolono 27 osób z zakresu zarządzania finansami w firmie.

Orzyłowski

Działania w ramach projektu poszerzyły wiedzę beneficjentów nt. finansowania zwrotnego, przygotowywania i wdrażania inwestycji, podstawowych zagadnień ekonomicznych, oceny ryzyka i zagrożeń w firmie oraz możliwości pozyskiwania zewnętrznego kapitału na realizację inwestycji.

 

Radzikowskcy

Projekt rozpoczął się 2012 roku i był kontynuowany w 2013. Oferował diagnozę potrzeb i możliwości finansowych firm, znalezienie dopasowanej oferty dostępnych źródeł finansowania oraz doradztwo przy ubieganiu się o wybrany przez uczestnika sposób finansowania, w tym przygotowanie wniosku i sporządzenie biznesplanu. Przedsiębiorcy uczestniczyli również w szkoleniu z zakresu podstaw zarządzania finansami w mikro- i małych przedsiębiorstwach, w tym wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania.

Jóźwik

Doradca przeprowadzał przedsiębiorców przez cały proces inwestycyjny w firmie od przygotowania biznesplanu poprzez aplikowanie o środki do instytucji finansowych, kończąc na wsparciu przy wdrożeniu założeń biznesplanu.

Podgórska

Usługi oferowane w ramach projektu były szczególnie przydatne dla nowych firm, które krótko działały na rynku. Tacy przedsiębiorcy po raz pierwszy spotykali się z problemami finansowania działalności, jej rozliczania oraz wydatkowania środków pożyczonych. Wspólne sporządzenie biznesplanu uświadamia przedsiębiorcom konieczność planowania i analizowania zamierzonych działań. Doradztwo sprawia, że przedsiębiorcy zaczynają badać sytuację na rynku, konkurencję, oraz wpływ realizowanej inwestycji na dalsze funkcjonowanie firmy.