Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód 1

pl

Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód 1

Authors:
Renata Gaj
Tamara Jadczyszyn
Beata Jurga
Stanisław Kaniszewski
Jerzy Kozyra
Marek Krysztoforski
Marek Pieszko
Dariusz Pomykała
Mateusz Sękowski
Piotr Skowron
Waldemar Treder
Jacek Walczak
Witold Jan Wardal
Rafał Wawer

Zawarte w poradniku informacje dostarczają rolnikom i doradcom nowej wiedzy na temat m.in. najnowszych, stosowanych w gospodarstwach praktyk, służących ochronie wód oraz oddziaływaniu produkcji zwierzęcej na środowisko. A ponadto, zachęcają do propagowania i wdrażania zasad zrównoważonego rolnictwa. Poradnik stanowi również jedną z pomocy edukacyjnych, wspomagających wdrażanie Programu azotanowego i nowego Prawa wodnego. Obok zagadnień związanych z chowem zwierząt i nawożeniem, publikacja odnosi się w swojej treści również do podstawowych kwestii znaczenia wody dla rolnictwa, a w szczególności tak dotkliwego w ostatnich latach jej deficytu.

Name of the project: Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód

ISBN: 978-83-952011-0-3

Data publikacji: 07.11.2018

Year of publication: 2018

No. of pages: 114

Type: Publikacja

Format: pdf

description

Zawarte w poradniku informacje dostarczają rolnikom i doradcom nowej wiedzy na temat m.in. najnowszych, stosowanych w gospodarstwach praktyk, służących ochronie wód oraz oddziaływaniu produkcji zwierzęcej na środowisko. A ponadto, zachęcają do propagowania i wdrażania zasad zrównoważonego rolnictwa. Poradnik stanowi również jedną z pomocy edukacyjnych, wspomagających wdrażanie Programu azotanowego i nowego Prawa wodnego. Obok zagadnień związanych z chowem zwierząt i nawożeniem, publikacja odnosi się w swojej treści również do podstawowych kwestii znaczenia wody dla rolnictwa, a w szczególności tak dotkliwego w ostatnich latach jej deficytu.
Poradnik wydano w nakładzie 5000 egz. Uzupełnieniem poradnika była produkcja filmu instruktażowego pt. „Zamykanie biogenów w gospodarstwie rolnym”.
Dyrektywa azotanowa, dobre praktyki rolnicze dotyczące zrównoważonego nawożenia azotem I przechowywania nawozów naturalnych
Recipients:
rolnicy
doradcy rolni
uczniowie szkół rolniczych
nauczyciele szkół rolniczych
tags:

Similar 2018