Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka zasobami w rolnictwie i na obszarach wiejskich

pl

Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka zasobami w rolnictwie i na obszarach wiejskich

21.07.2017
2 minuty read
Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka zasobami w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 

           

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

"Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

"Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa  realizuje operację  „Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka zasobami w rolnictwie i na obszarach wiejskich”  w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

"Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka zasobami w rolnictwie i na obszarach wiejskich”  to cykl wydawnictw skierowany do rolników i doradców rolnych.

Przedmiotem projektu jest opracowanie i wydanie dwóch pierwszych zeszytów serii.

Pierwszy pod nazwą "Metody ochrony i racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich” będzie dotyczył ochrony jakościowej i ilościowej zasobów wodnych. Natomiast drugi pt. "Efektywne gospodarowanie energią elektryczną i cieplną w gospodarstwie rolnym” efektywnego wykorzystania energii w gospodarstwie rolnym.

Publikacje zostaną opracowane, a następnie wydane w nakładzie 7000 egz. (każdy z zeszytów)  i rozdystrybuowane do wszystkich Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego i CDR Brwinów, oraz 3 jego oddziałów, które wykorzystają je w bieżącej pracy z rolnikami.

Czas trwania operacji: 1 lipca -31 października 2017

Budżet operacji: 107.029,20 zł

Partnerami operacji są:  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w Końskowoli

Operacja realizowana  w ramach Planu Działania
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.