Stosowanie środków ochrony roślin

pl

Stosowanie środków ochrony roślin

06.12.2022
1 minutę read

Fundacja nawiązała współpracę z firmą Syngenta Polska z o. o. w celu realizacji statutowych działań edukacyjnych FDPA. Umowa partnerska przewiduje wspólne zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń pn. Stosowanie środków ochrony roślin (ŚOR) – zasady i rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo, wymagania prawne w 11 szkołach rolniczych.

 

Podczas szkolenia uczniowie dowiedzą się czym są środki ochrony roślin, poznają zasady bezpiecznego stosowania ŚOR, wymagania prawne i zasady dobrej praktyki rolniczej. Zostanie omówiona integrowana ochrona roślin z uwzględnieniem roli kwalifikowanego materiału siewnego. Prelegenci przedstawią nowe rozwiązania prawne Unii Europejskiej w zakresie stosowania ŚOR. Szkolenie przewiduje również stanowisko demonstracyjne, gdzie ekspert wskazuje zasady dobrej kalibracji opryskiwacza i efekty działania rozpryskiwaczy.

Pierwsze ze szkoleń odbyło się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach (woj. łódzkie)

 

   

 

Następne szkolenie planowane jest na 16 grudnia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach.

Kolejnych 8 szkoleń planowanych jest na rok 2023.