VII Edycja

pl

VII Edycja

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa informuje, że w tym roku Kapituła Konkursu „Polska Wieś – dziedzictwo i przyszłość” nie przyznała nagrody głównej, a jedynie wyróżnienia.

22.11.2017
1 minutę read

Na VII edycję Konkursu zgłoszono łącznie 18 prac (10 prac w pierwszej i 8 w drugiej kategorii). Znalazły się wśród nich m.in. monografie, prace magisterskie i doktorskie oraz opowiadania. W kategorii pierwszej, obejmującej prace naukowe, popularno-naukowe i inne prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi postanowiono wyróżnić opracowanie pana dra Piotra Krajewskiego „Pojemność krajobrazu w kształtowaniu struktury przestrzennej gmin podmiejskich na przykładzie gminy Sobótka”. Kapituła dostrzegła w pracy potencjał popularyzacji wiedzy o potrzebie starannego gospodarowania przestrzenią i krajobrazem obszarów wiejskich. Wyróżniono także opracowanie pani Zofii Włodarczyk „Miedzy rodziną a lokalną społecznością. Sprawstwo w biografiach kobiet wiejskich”, w której doceniono rzetelną analizę wachlarza aktywności kobiet na wsi, ich rolę w rodzinie w kontekście przemian społecznych oraz uwarunkowania związane z funkcjonowaniem w lokalnej społeczności.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za zainteresowanie, czas poświęcony na przygotowanie prac i udokumentowanie dziedzictwa polskiej wsi.

Jednocześnie informujemy, że jesteśmy w trakcie prac nad VIII edycją konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Zachęcamy osoby zainteresowane wsią, jej historią, dziedzictwem kulturowym i perspektywami rozwoju do nadsyłania opracowań.

IMG_1028

IMG_1027

IMG_1026

IMG_1025