Wsparcie lokalnej aktywności młodzieży

pl

Wsparcie lokalnej aktywności młodzieży

1 minutę read
Wsparcie lokalnej aktywności młodzieży

Okres realizacji: 1.03.2010 – 31.07.2010

Budżet projektu: 50 000 zł

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Cel projektu: Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu biologii, ekologii i zasad zdrowego żywienia.

Rozbudzenie zainteresowań i zmotywowanie uczniów do nauki dzięki atrakcyjnym formom zajęć (warsztaty, konkurs, wycieczka).

Podniesienie stanu świadomości ekologicznej młodzieży wiejskiej

Promowanie zdrowego trybu życia, z naciskiem na zdrowe odżywianie wśród młodzieży i rodziców.

Beneficjenci: 40 uczniów z klas pierwszych Niepublicznego Gimnazjum Katolickiego im. Bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego i bł. Bp. L. Wetmańskiego zamieszkałych na terenach wiejskich.

Działania: Zorganizowano 18 godzinne warsztaty edukacyjne z zakresu ekologii, ochrony środowiska, biologii oraz zdrowego trybu życia, a w szczególności odżywiania.

Przeprowadzono konkurs wiedzy z ekologii i zdrowego odżywiania, w czasie którego uczniowie wykazali się wiedzą zdobytą podczas zajęć.

W ramach projektu odbyła się 3 dniowa wycieczka do Białowieży, gdzie uczniowie zwiedzili lokalne atrakcję i szlaki edukacyjne.

Rezultaty: Dzieci uczestniczące w projekcie poszerzyły wiedzę z zakresu ekologii i biologii i zdrowego odżywiania. Podniesiono świadomość na temat zagrożeń dla środowiska naturalnego. Wprowadzenie nowych nawyków żywieniowych. Wyposażono pracownię biologiczną w pomoce naukowe.