XI Edycja

pl

XI Edycja

W XI edycji konkursu ,,Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” zgłoszono 19 prac (12 w pierwszej i 7 w drugiej kategorii). Autorami nadesłanych opracowań konkursowych byli przedstawiciele świata nauki, studenci badający zjawiska społeczne, regionaliści oraz pasjonaci historii, którzy z zamiłowaniem opisują tradycje polskiej wsi z różnych regionów kraju. Pośród opracowań znalazły się prace magisterskie i doktoraty, monografie wsi, cenne wspomnienia, osobiste refleksje i powieści. Najwięcej prac nadesłano z województwa mazowieckiego. Wszystkim autorom bardzo dziękujemy.

29.01.2020
1 minutę read

W tym roku w kategorii pierwszej, obejmującej prace naukowe, popularno-naukowe i inne prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi nagrodę główną przyznano Pani Annie Wronie za pracę pt. „Migranci z miast oraz ich sąsiedzi.  Swojskość - obcość – codzienność’. Zdaniem prof. Rocha Sulimy jest to praca o niezwykle aktualnej i interesującej tematyce. Profesor zwrócił uwagę na przemyślaną problematykę, odejście od ogólników, dużą kulturę naukową pracy, wysoki poziom szczegółowości a przy tym całościowe, kontekstowe ujęcie tematyki.  Natomiast dr Andrzej Hałasiewicz wskazał na aktualność problematyki poruszanej przez autorkę. W konkursie przyznano także dwa wyróżnienia: dla pracy Pani Jaśminy Korczak-Siedleckiej pt. Przemoc i honor w życiu społecznym wsi na Mierzei Wiślanej w XVI-XVII w. oraz opracowania Pana Roberta Piotrowskiego ,,Jednemu się zmiele drugiemu się skrupi" Młynarze i młyny we wspomnieniach mieszkańców pogranicza mazowiecko-dobrzyńskiego.

W kategorii drugiej, w której złożono prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) nie przyznano nagrody głównej i wyróżnień.

Zwyciężczyni konkursu oraz wyróżnionym autorom serdecznie gratulujemy!