Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności - poradnik

pl

Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności - poradnik

Authors:
Hieronim Andrzejewski
Wojciech Frątczak
Aleksandra Góralczyk
Aleksander Góralczyk
Katarzyna Izydorczyk
Szymon Kielan
Katarzyna Krakowska
Marek Rudzińskil Grzegorz Siebielec
Anna Tupin
Piotr Wypych

Poradnik przygotowany, do pracy nauczyciela z uczniami szkół rolniczych oraz samodzielnej pracy ucznia. Publikacja przybliża odbiorcy podstawowe pojęcia związane z zachowaniem różnorodności biologicznej krajobrazu wiejskiego, pozwala poznać charakterystyczne dla niego gatunki roślin i zwierząt, wskazując wpływ rolnictwa na te gatunki i mozliwości ich ochrony. Pozwala ona również poznać najważniejsze środowiska: glebowe i wodne. Szeroko opisane zostały wzajemne relacje tych środowisk i rolnictwa, podkreślona została również waga stref przejścia między biotypami, tzw. strefy ekotonowe, dla bioróżnorodności. Poradnik ma za zadanie zainteresowanie uczniów szkół rolniczych problemem ochrony środowiska i różnorodności biologicznej, co prowadzić ma do podniesienia ich świadomości ekologicznej.

Name of the project: Zrównoważone rolnictwo w służbie bioróżnorodności

ISBN: 978-83-942485-7-4

Data publikacji: 14.01.2020

Year of publication: 2019

No. of pages: 104

Type: Poradnik

Format: pdf

description

Poradnik przygotowany, do pracy nauczyciela z uczniami szkół rolniczych oraz samodzielnej pracy ucznia. Publikacja przybliża odbiorcy podstawowe pojęcia związane z zachowaniem różnorodności biologicznej krajobrazu wiejskiego, pozwala poznać charakterystyczne dla niego gatunki roślin i zwierząt, wskazując wpływ rolnictwa na te gatunki i mozliwości ich ochrony. Pozwala ona również poznać najważniejsze środowiska: glebowe i wodne. Szeroko opisane zostały wzajemne relacje tych środowisk i rolnictwa, podkreślona została również waga stref przejścia między biotypami, tzw. strefy ekotonowe, dla bioróżnorodności. Poradnik ma za zadanie zainteresowanie uczniów szkół rolniczych problemem ochrony środowiska i różnorodności biologicznej, co prowadzić ma do podniesienia ich świadomości ekologicznej.
Publikacja zawiera również podrozdział Jak uczyć w szkołach rolniczych o zrównoważonym rolnictwie adresowany do nauczycieli, gdzie wskazano na jakim etapie kształcenia, w jakich zawodach i na jakich przedmiotach oraz jakimi metodami powinno przekazywać się treści dotyczące zrównoważonego rolnictwa.
Przyczyny i skutki utraty bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym, możliwości jej odbudowy, ochrona srodowisk glebowych i wodnych oraz wpływ rolnictwa na te środowiska.
Recipients:
uczniowie szkół rolniczych
nauczyciele szkół rolniczych
tags:

Similar 2019