Biobezpieczeństwo w produkcji żywności – od etyki do ekonomiki

pl

Biobezpieczeństwo w produkcji żywności – od etyki do ekonomiki

Authors:
Nina Dobrzyńska
Brygida Adamek
Paweł Bereś
Konrad Dereń
Grzegorz Gorzała
Michał Grzbiela
Łukasz Kontowski
Łukasz Siekaniec
Justyna Zwolińska
Robert Kupczyński

Monografia „Biobezpieczeństwo w produkcji żywności - od etyki do ekonomiki” pod redakcją prof. R. Kupczyńskiego i prof. P. Beresia wpisuje się w społeczne dyskusje na temat założeń Europejskiego Zielonego Ładu, a przede wszystkim strategii „od pola do stołu”, której jednym z celów jest stworzenie sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego. W opracowaniu w sposób wielostronny przedstawiono główne zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska  wynikające z produkcji zwierzęcej i roślinnej. Wg recenzentki prof. B. Kordan za wyjątkowe należy uznać rozważania dotyczące dylematów bioetycznych, jakie pojawiają się w nowoczesnej produkcji rolniczej i produkcji żywności.

Name of the project: Europejski Zielony Ład – wyzwania i szanse dla polskiego rolnictwa”

ISBN: 978-83-67450-46-1

Year of publication: 2023

No. of pages: 182

Type: Monografia

description

Monografia „Biobezpieczeństwo w produkcji żywności - od etyki do ekonomiki” pod redakcją prof. R. Kupczyńskiego i prof. P. Beresia wpisuje się w społeczne dyskusje na temat założeń Europejskiego Zielonego Ładu, a przede wszystkim strategii „od pola do stołu”, której jednym z celów jest stworzenie sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego. W opracowaniu w sposób wielostronny przedstawiono główne zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska  wynikające z produkcji zwierzęcej i roślinnej. Wg recenzentki prof. B. Kordan za wyjątkowe należy uznać rozważania dotyczące dylematów bioetycznych, jakie pojawiają się w nowoczesnej produkcji rolniczej i produkcji żywności.