The Problems of Mountain Area Agricultural Development in the Face of the Challenges of the European Green Deal - a summary

pl

The Problems of Mountain Area Agricultural Development in the Face of the Challenges of the European Green Deal - a summary

Authors:
Wojciech Krawczyk
Bogdan Pomianek
Wiesław Musiał
Kamila Musiał
Wojciech Sroka
Janusz Kilar

Name of the project: Europejski Zielony Ład – wyzwania i szanse dla polskiego rolnictwa”

ISBN: 978-83-67450-26-3

Year of publication: 2023

No. of pages: 15

Type: Summary of the monograph

description

.

Recipients:
przedstawiciele samorządów lokalnych
przedstawiciele instytucji publicznych
przedstawiciele instytucji naukowych