Znaczenie rozpraszania związków biogennych pochodzenia rolniczego dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego

pl

Znaczenie rozpraszania związków biogennych pochodzenia rolniczego dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego

Authors:
Wojciech Krawczyk

Name of the project: LIFE Pilica

Data publikacji: 31.01.2023

Year of publication: 2023

Zawartość pakietu: 3 moduły tematyczne, film edukacyjny, 2 animacje, 3 gry edukacyjne, słownik pojęć, test wiedzy, ćwiczenia utrwalające materiał

Type: Materiały szkoleniowe

description

 

 

tags: