Prezentacja "Zachowanie bioróżnorodności i ochrona wód w krajobrazie rolniczym"

pl

Prezentacja "Zachowanie bioróżnorodności i ochrona wód w krajobrazie rolniczym"

Authors:
Tomasz Piechota

Name of the project: LIFE Pilica

Year of publication: 2023

Type: Prezentacja

description

.

Prezentacja wykorzystana podczas konferencji dla nauczycieli i uczniów szkół rolniczych „Bioróżnorodność i ochrona wód w krajobrazie rolniczym", która odbyła się w dniach 13-14 kwietnia 2023 w Warszawie.

Recipients:
nauczyciele szkół rolniczych

Similar 2023