Materiały konferencyjne "Ochrona wód jako element zrównoważonego rolnictwa. Wyzwania w kształceniu młodych rolników w aspekcie nowej Wspólnej Polityki Rolnej i zmian klimatu"

pl

Materiały konferencyjne "Ochrona wód jako element zrównoważonego rolnictwa. Wyzwania w kształceniu młodych rolników w aspekcie nowej Wspólnej Polityki Rolnej i zmian klimatu"

Authors:
Katarzyna Izydorczyk
Wojciech Krawczyk
Tomasz Piechota
Marek Rudziński
Grzegorz Dziubanek
Agnieszka Kowalczyk
Ewa Burszta-Adamiak
Beata Grabowska

Name of the project: Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu

Year of publication: 2023

No. of pages: 89

Type: Materiały konferencyjne

description

.

Materiały konferencyjne przygotowane w ramach operacji Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Similar 2023

Similar Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu