Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu

pl

Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu

Authors:
Katarzyna Izydorczyk
Wojciech Krawczyk
Tomasz Piechota
Marek Rudziński
Agnieszka Kowalczyk

Publikacja powstała w ramach operacji „Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu” realizowanej przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Poradnik poświęcony jest takim tematom jak:

  • Zmiany klimatu w kontekście rolnictwa
  • Podstawowe zagadnienia związane z gospodarką wodną terenów rolniczych,
  • Wpływ rolnictwa na ilość i jakość zasobów wodnych,
  • Ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rolniczych i rola rolnika w tym procesie,
  • Gromadzenie i gospodarowanie wodami opadowymi w gospodarstwie rolnym.

Publikacja zawiera również rozdział Nauczanie w szkołach rolniczych o zmianach klimatu i racjonalnym gospodarowaniu zasobami wodnymi adresowany do nauczycieli, gdzie wskazano, na jakim etapie kształcenia, w jakich zawodach i na jakich przedmiotach oraz jakimi metodami powinno przekazywać się treści dotyczące zrównoważonego rolnictwa.

 

Pobierz teraz

Name of the project: Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu

ISBN: 978-83-956926-6-6

Year of publication: 2022

No. of pages: 92

Type: Publikacja

description

Publikacja powstała w ramach operacji „Ochrona zasobów wodnych i racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie w kontekście zmian klimatu” realizowanej przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa i współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Poradnik poświęcony jest takim tematom jak:

  • Zmiany klimatu w kontekście rolnictwa
  • Podstawowe zagadnienia związane z gospodarką wodną terenów rolniczych,
  • Wpływ rolnictwa na ilość i jakość zasobów wodnych,
  • Ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł rolniczych i rola rolnika w tym procesie,
  • Gromadzenie i gospodarowanie wodami opadowymi w gospodarstwie rolnym.

Publikacja zawiera również rozdział Nauczanie w szkołach rolniczych o zmianach klimatu i racjonalnym gospodarowaniu zasobami wodnymi adresowany do nauczycieli, gdzie wskazano, na jakim etapie kształcenia, w jakich zawodach i na jakich przedmiotach oraz jakimi metodami powinno przekazywać się treści dotyczące zrównoważonego rolnictwa.

 

Pobierz teraz

Similar 2022