Ulotka informacyjna dla rolników

pl

Ulotka informacyjna dla rolników

Authors:
Wojciech Krawczyk
Małgorzata Kucharska

Ulotka powstała w ramach projektu „Wdrażanie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy” o akronimie IP LIFE PL Pilica Basin CTRL (w skrócie: LIFE Pilica) dofinansowanego z Komisji Europejskiej w ramach programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE, oraz Narodowego Funduszu OChrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Ulotka była dystrubowana na 22 warsztatach dla conajmniej 660 rolników organizowanych w ramach projektu oraz przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

 

 

Name of the project: LIFE Pilica

Year of publication: 2022

No. of pages: 8

Type: Ulotka informacyjna

description

Ulotka powstała w ramach projektu „Wdrażanie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy” o akronimie IP LIFE PL Pilica Basin CTRL (w skrócie: LIFE Pilica) dofinansowanego z Komisji Europejskiej w ramach programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE, oraz Narodowego Funduszu OChrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Ulotka była dystrubowana na 22 warsztatach dla conajmniej 660 rolników organizowanych w ramach projektu oraz przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

 

 

tags:

Similar 2022