„Jakość żywności jako kierunek rolnictwa EU. Certyfikowane systemy produkcji żywności – szanse i ograniczenia"

pl

„Jakość żywności jako kierunek rolnictwa EU. Certyfikowane systemy produkcji żywności – szanse i ograniczenia"

Authors:
Jacek Walczak
Wojciech Krawczyk
Monika Skowrońska
Beata Feledyn-Szewczyk
Andrzej Madej
Katarzyna Ratusz
Anna Dominiak
Przemysław Rzodkiewicz

W monografii „Jakość żywności jako kierunek rozwoju rolnictwa UE. Systemy produkcji żywności certyfikowanej – cele, szanse i ograniczenia” pod redakcją prof. M. Skowrońskiej i prof. J. Walczaka autorzy poruszają szereg istotnych zagadnień składających się na problematykę  jakości żywności w UE, dotyczących m.in. zmian w sposobie żywienia człowieka, zagrożeń jakości zdrowotnej żywności, jakości artykułów rolno-spożywczych w Polsce, krajowych i wspólnotowych systemów jakości żywności, systemu chronionego pochodzenia żywności w UE oraz ekonomicznej efektywności rolnictwa ekologicznego. W publikacji szeroko omówione zostały też kwestie rolnictwa ekologicznego  i   perspektyw jego rozwoju oraz produkcji żywności wysokiej jakości jako głównych elementów strategii „od pola do stołu” i  szansy na wzrost rentowności dla mniejszych gospodarstw.

Name of the project: Europejski Zielony Ład – wyzwania i szanse dla polskiego rolnictwa”

ISBN: 978-83-67450-54-6

Year of publication: 2023

No. of pages: 131

Type: Monografia

description

W monografii „Jakość żywności jako kierunek rozwoju rolnictwa UE. Systemy produkcji żywności certyfikowanej – cele, szanse i ograniczenia” pod redakcją prof. M. Skowrońskiej i prof. J. Walczaka autorzy poruszają szereg istotnych zagadnień składających się na problematykę  jakości żywności w UE, dotyczących m.in. zmian w sposobie żywienia człowieka, zagrożeń jakości zdrowotnej żywności, jakości artykułów rolno-spożywczych w Polsce, krajowych i wspólnotowych systemów jakości żywności, systemu chronionego pochodzenia żywności w UE oraz ekonomicznej efektywności rolnictwa ekologicznego. W publikacji szeroko omówione zostały też kwestie rolnictwa ekologicznego  i   perspektyw jego rozwoju oraz produkcji żywności wysokiej jakości jako głównych elementów strategii „od pola do stołu” i  szansy na wzrost rentowności dla mniejszych gospodarstw.