Biosafety and Biosecurity in Food Production – From Ethics to Economics - a summary

pl

Biosafety and Biosecurity in Food Production – From Ethics to Economics - a summary

Authors:
Nina Dobrzyńska
Łukasz Komorowski
Łukasz Pietrzak
Brygida Adamek
Paweł Bereś
Konrad Dereń
Grzegorz Gorzała
Michał Grzbiela
Justyna Zwolińska
Robert Kupczyński

Name of the project: Europejski Zielony Ład – wyzwania i szanse dla polskiego rolnictwa”

ISBN: 978-83-67450-61-4

Year of publication: 2023

No. of pages: 20

Type: Summary of the monograph

description