Środowiskowe i klimatyczne konsekwencje intensyfikacji, skali i koncentracji produkcji rolniczej

pl

Środowiskowe i klimatyczne konsekwencje intensyfikacji, skali i koncentracji produkcji rolniczej

Authors:
Jacek Walczak
Wojciech Frątczak
Katarzyna Izydorczyk
Monika Skowrońska
Walenty Poczta
Monika Szymańska
Bogdan Pomianek
Arkadiusz Sadowski
Grzegorz Brodziak

Niemal wszystkie elementy Europejskiego Zielonego Ładu, będącego nową strategią przebudowy gospodarki UE w kierunku proekologicznym, dotyczą w sposób bezpośredni i pośredni rolnictwa. Monografia pn. „Środowiskowe i klimatyczne konsekwencje skali, koncentracji i intensyfikacji produkcji rolniczej”, która powstała pod redakcją prof. Walentego Poczty i dr hab. Jacka Walczaka jest jedną z pierwszych, w której kompleksowo opracowano problemy rolno-środowiskowe w Polsce pojawiające się w związku z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu. W sposób wielostronny poruszono w niej zagadnienia związane z wdrażaniem EZŁ na tle oceny aktualnego stanu zasobów przyrodniczych i procesów zachodzących w produkcji rolnej. Podjęty przez Autorów problem badawczy należy uznać za niezwykle istotny, zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia.

Name of the project: Europejski Zielony Ład – wyzwania i szanse dla polskiego rolnictwa”

ISBN: 978-83-67450-09-6

Year of publication: 2023

No. of pages: 140

Type: Monografia

description

Niemal wszystkie elementy Europejskiego Zielonego Ładu, będącego nową strategią przebudowy gospodarki UE w kierunku proekologicznym, dotyczą w sposób bezpośredni i pośredni rolnictwa. Monografia pn. „Środowiskowe i klimatyczne konsekwencje skali, koncentracji i intensyfikacji produkcji rolniczej”, która powstała pod redakcją prof. Walentego Poczty i dr hab. Jacka Walczaka jest jedną z pierwszych, w której kompleksowo opracowano problemy rolno-środowiskowe w Polsce pojawiające się w związku z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu. W sposób wielostronny poruszono w niej zagadnienia związane z wdrażaniem EZŁ na tle oceny aktualnego stanu zasobów przyrodniczych i procesów zachodzących w produkcji rolnej. Podjęty przez Autorów problem badawczy należy uznać za niezwykle istotny, zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia.

Recipients:
przedstawiciele instytucji publicznych
przedstawiciele instytucji naukowych

Similar 2023