Materiały konferencyjne "Zachowanie bioróżnorodności i ochrona wód w krajobrazie rolniczym"

pl

Materiały konferencyjne "Zachowanie bioróżnorodności i ochrona wód w krajobrazie rolniczym"

Authors:
Wojciech Krawczyk
Tomasz Piechota
Michał Ceran
Łukasz Pietrzak
Małgorzata Bogucka-Szymalska
Ewa Witkowska

Materiały konferencyjne z konferencji "Zachowanie bioróżnorodności i ochrona wód w krajobrazie rolniczym", która odbyła się w Warszawie w dniach 13-14 kwietnia 2023 r.

Name of the project: LIFE Pilica

Year of publication: 2023

No. of pages: 22

Type: Materiały konferencyjne

description

Materiały konferencyjne z konferencji "Zachowanie bioróżnorodności i ochrona wód w krajobrazie rolniczym", która odbyła się w Warszawie w dniach 13-14 kwietnia 2023 r.

Similar 2023