Rozwiązania oparte na przyrodzie, jako narzędzia w ograniczaniu zanieczyszczeń rolniczych do wód powierzchniowych i gruntowych

pl

Rozwiązania oparte na przyrodzie, jako narzędzia w ograniczaniu zanieczyszczeń rolniczych do wód powierzchniowych i gruntowych

Authors:
Małgorzata Łapińska

Name of the project: LIFE Pilica

Data publikacji: 31.01.2023

Year of publication: 2023

Zawartość pakietu: 3 moduły tematyczne, film edukacyjny, 2 animacje, 3 gry edukacyjne, słownik pojęć, test wiedzy, ćwiczenia utrwalające materiał

Type: Materiały szkoleniowe

description

 

 

tags:

Similar 2023