Prezentacja "Osłona hydrologiczno-meteorologiczna i monitoring zasobów wodnych kraju w ujęciu zlewniowym"

pl

Prezentacja "Osłona hydrologiczno-meteorologiczna i monitoring zasobów wodnych kraju w ujęciu zlewniowym"

Authors:
Michał Ceran
Łukasz Pietrzak

Name of the project: LIFE Pilica

Year of publication: 2023

Type: Prezentacja

description

.

Prezentacja wykorzystana podczas konferencji dla nauczycieli i uczniów szkół rolniczych „Bioróżnorodność i ochrona wód w krajobrazie rolniczym", która odbyła się w dniach 13-14 kwietnia 2023 w Warszawie.

Recipients:
nauczyciele szkół rolniczych