Biogazownia rolnicza - podręcznik dla samorządowca

Biogazownia rolnicza - podręcznik dla samorządowca

Autorzy:
Anna Grzybek
Alina Kowalczyk-Juśko
Halina Rechul
Magdalena Rogulska
Krzysztof Napieraj
Piotr Gradziuk
Mariusz Wawer
Jacek Krzemiński
Andrzej Eymontt
Wiesław Wasilewski

Pubklikacja zawiera podstawę wiedzy, na temat biogazowni rolniczych. Informacje przedstawione są w taki sposób by przybliżyć osobie spoza branży rolniczej czy energetycznej, zasady działalności biogazowni, ich wpływ na środowisko oraz korzyści ekonomiczne płynące z pozyskiwania energii w ten sposób. Publikacja zawiera także informacje w jaki sposób komunikować społeczeństwu informacje na temat biogazowni, jakie korzyści płyną z nich dla społeczeństwa oraz pokazuje dobre przykłady funkcjonujących już biogazowni.

Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nazwa projektu: Biogazownia rolnicza – sprawa publiczna

ISBN: 978-83-937363-5-5

Data publikacji: 16.05.2016

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 95

Rodzaj materiału: Publikacja

Format: pdf

Opis

Pubklikacja zawiera podstawę wiedzy, na temat biogazowni rolniczych. Informacje przedstawione są w taki sposób by przybliżyć osobie spoza branży rolniczej czy energetycznej, zasady działalności biogazowni, ich wpływ na środowisko oraz korzyści ekonomiczne płynące z pozyskiwania energii w ten sposób. Publikacja zawiera także informacje w jaki sposób komunikować społeczeństwu informacje na temat biogazowni, jakie korzyści płyną z nich dla społeczeństwa oraz pokazuje dobre przykłady funkcjonujących już biogazowni.
Zbiór podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania biogazowni rolniczych, ich wpływu na środowisko oraz ekonomiczny wymiar ich działalności.
Odbiorcy:
przedstawiciele samorządu terytorialnego
Tagi:

Inne publikacje z 2016

Polska Wieś 2016

ISBN: 978-83-7383-822-2

Liczba stron: 252

Wzorem poprzednich lat raport składa się z wyodrębnionych rozdziałów, z których każdy stanowi oddzielną całość, ale łącznie budują obraz współczesnej wsi i rolnictwa anno domini 2016. Rozdział pierwszy, autorstwa prof. J. Wilkina, stanowi syntezę wyników badań i analiz zaprezentowanych w poszczególnych rozdziałach przez uznanych badaczy problemów wsi i rolnictwa. W rozdziale drugim prof. I. Frenkel przedstawia sytuację demograficzną wsi na tle ludności kraju, ważnych przemian na rynku pracy i ruchów migracyjnych. W rozdziale trzecim dr B. Fedyszak-Radziejowska analizuje zmiany struktury społecznej i przedstawia główne problemy społeczne wsi na tle pozostałej ludności kraju, a także opisuje trudny proces budowy kapitału ludzkiego i społecznego na wsi. W rozdziale czwartym prof. W. Poczta i dr A. Baer-Nawrocka badają zmiany struktur rolnictwa. W rozdziale piątym dr I. Nurzyńska podjęła próbę odpowiedzi na pytanie, kto głównie korzysta z integracji europejskiej na polskiej wsi. W kolejnym rozdziale prof. J. Zegar i dr B. Chmielewska badają źródła dochodów ludności wiejskiej, poziom zróżnicowania tych dochodów i zakres ubóstwa na obszarach wiejskich. W siódmym rozdziale podejmujemy dyskusję o systemie podatkowym i zabezpieczeniu społecznym na wsi. Prof. R. Przygodzka analizuje główne problemy i efekty tego systemu dla mieszkańców wsi i rolnictwa. Rozdział ósmy został poświęcony problematyce zmian klimatycznych i ich wpływie na polskie rolnictwo. W ostatnim rozdziale prof. J. Bart¬kowski przedstawia „mapę polityczną” wsi, analizując aktywność i preferencje wyborcze mieszkańców wsi na podstawie wyników czterech ostatnich wyborów: europejskich, samorządowych,prezydenckich i parlamentarnych.

Przeglądaj