Dobre praktyki rolnicze ograniczające zanieczyszczenie środowiska związkami azotu pochodzącymi z rolnictwa

en

Dobre praktyki rolnicze ograniczające zanieczyszczenie środowiska związkami azotu pochodzącymi z rolnictwa

Autorzy:
Marek Krysztoforski
Jacek Walczak

Tablica przedstawia szereg dobrych praktyk ograniczających zanieczyszczenie wód azotem pochenia rolniczego takie jak: analiza gleby i dostosowywanie wielkości dawki, rolnictwo precyzyjne, odpowiednie zmianowanie roslin, stosowanie międzyplonu, uprawy konserwujące, czy odpowiednie przechowywanie nawozów naturalnych.

Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nazwa projektu: Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód

Data publikacji: 28.04.2019

Rok wydania: 2019

Rodzaj materiału: Tablica edukacyjna

Format: pdf

Opis

Tablica przedstawia szereg dobrych praktyk ograniczających zanieczyszczenie wód azotem pochenia rolniczego takie jak: analiza gleby i dostosowywanie wielkości dawki, rolnictwo precyzyjne, odpowiednie zmianowanie roslin, stosowanie międzyplonu, uprawy konserwujące, czy odpowiednie przechowywanie nawozów naturalnych.
Tablica wydana w nakładzie 360 szt.
Dobre praktyki rolnicze, które służą zatrzymaniu odpływu związków azotu z gospodarstwa do wód powierzchniowych i podziemnych. Tablica obejmuje praktyki zarówno w produkcji roślinnej jak i zwierzęcej.
Odbiorcy:
rolnicy
doradcy rolni
Tagi:

Inne publikacje z 2019