Drogi ucieczki biogenów z gleby do wody

en

Drogi ucieczki biogenów z gleby do wody

Autorzy:
Marek Krysztoforski
Jacek Walczak

Tablica przedstawia w jaki sposób wymywane są biogeny z gleby do wód, powodujac ich zanieczyszczenie oraz utratę składników pokarmowych. Na tablicy zostały przedstawione często popełniane przez rolników błędy w nawożeniu, przechowywaniu nawozów czy ich aplikacji.

Źródło finansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nazwa projektu: Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód

Data publikacji: 28.04.2019

Rok wydania: 2019

Rodzaj materiału: Tablica edukacyjna

Format: pdf

Opis

Tablica przedstawia w jaki sposób wymywane są biogeny z gleby do wód, powodujac ich zanieczyszczenie oraz utratę składników pokarmowych. Na tablicy zostały przedstawione często popełniane przez rolników błędy w nawożeniu, przechowywaniu nawozów czy ich aplikacji.
Tablica wydana w nakładzie 360 szt.
Przyczyny wymywania biogenów z gleby do wód oraz metody ograniczania tego zjawiska.
Odbiorcy:
rolnicy
doradcy rolni
Tagi: