E-ZASOBY: Geologia

E-ZASOBY: Geologia

Autorzy:
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Zawarte w e-zasobach materiały są pomocą w doskonaleniu dotychczasowych umiejętności i sprawności językowych, a także w ich utrwalaniu. E-zasoby zawierają zróżnicowane materiały pod względem stopnia trudności, pracochłonności i czasochłonności. Materiały zawierają typowe sytuacje komunikacyjne, charakterystyczne dla środowiska pracy danego zawodu: komunikacja z klientami, wymiana doświadczeń pomiędzy geologami/technikami geologami, prowadzenie dialogu na temat wykonywanych czynności, udzielanie rad, współpraca, przekazywanie wiedzy, kontakty technika geologa z uczniem/młodszym technikiem geologiem, wydawanie poleceń, przekazywanie wiedzy praktycznej, wydawanie poleceń, tworzenie instrukcji, prezentacja własnej oferty i przygotowywanie materiałów reklamowych, korespondencja zewnętrzna: tworzenie zapytań ofertowych, składanie zamówień.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Nazwa projektu: E-ZASOBY

Data publikacji: 2017

Rok wydania: 2017

Zawartość pakietu: teksty, filmy, animacje, ćwiczeni, gry dydaktyczne, słowniki, scenariusze zajęć, poradnik metodyczny

Rodzaj materiału: Materiały do nauki języków obcych

Opis

Zawarte w e-zasobach materiały są pomocą w doskonaleniu dotychczasowych umiejętności i sprawności językowych, a także w ich utrwalaniu. E-zasoby zawierają zróżnicowane materiały pod względem stopnia trudności, pracochłonności i czasochłonności. Materiały zawierają typowe sytuacje komunikacyjne, charakterystyczne dla środowiska pracy danego zawodu: komunikacja z klientami, wymiana doświadczeń pomiędzy geologami/technikami geologami, prowadzenie dialogu na temat wykonywanych czynności, udzielanie rad, współpraca, przekazywanie wiedzy, kontakty technika geologa z uczniem/młodszym technikiem geologiem, wydawanie poleceń, przekazywanie wiedzy praktycznej, wydawanie poleceń, tworzenie instrukcji, prezentacja własnej oferty i przygotowywanie materiałów reklamowych, korespondencja zewnętrzna: tworzenie zapytań ofertowych, składanie zamówień.
Materiały do nauki branżowego języka angielskiego dla uczniów technikum o profilu geologia.
Odbiorcy:
uczniowie kierunku technik geologii
Tagi:

Inne publikacje z 2017